"Миналото на гр.Варна и родния край"

Описание: Запознаване с миналото на гр.Варна ,посещение на забележителности и музеи.
Изисквания: нямя
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: Варна
Продължителност на заниманието: 90 мин., Възраст от 2 до 4 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 21
Категория: Гражданско образование, Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 6.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Антон Страшимиров"
Представител: Янка Котларова

Ръководители

Виолетка Жейнова Велкова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Антон Страшимиров", Варна, Варна, Варна