"Спортът е здраве"

Описание: Спортни и щафетни игри,развиващи двигателната активност и груповата дееспособност у учениците.Спортни игри,допринасящи основно за физическото развитие,но и за емоционалното и здравословно състояние при децата.
Изисквания: няма
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: Варна
Продължителност на заниманието: 90 мин., Възраст от 1 до 2 клас, Брой занимания: 2 на Седмица
Начална дата: 2.11.2016 г., Крайна дата: 31.5.2017 г.
Максимален брой ученици в група: 25, Минимален брой ученици в група: 20
Категория: Спорт , Тип: Дейност по интереси, Предлага се за конкретни училища
Дата напубликуване: 6.10.2016 г.
Дейността се предлага от юридическо лице: Основно училище "Антон Страшимиров"
Представител: Янка Котларова

Ръководители

Николета Василева Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ"Андтон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected]

Училища, за които се предлага дейността

Основно училище "Антон Страшимиров", Варна, Варна, Варна