АНКЕТНА КАРТА

ЗА ЧЛЕН НА СЪВЕТА "ТВОЯТ ЧАС"

Здравейте!

С тази анкета искаме да получим обратна връзка за степента на удовлетвореност от участието Ви в проекта като член на съвета "Твоят час", както и за това дали дейностите по проекта са постигнали целите си за повишаване мотивацията за учене и съответствие на интересите и потребностите на учениците с извънкласните дейности.

Анкетата е анонимна.

Вашето мнение е важно за нас!

Благодарим ви за отделеното време!