От 19.06.2017 г. електронната платформа за обществен мониторинг по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – Фаза І" е отворена за публикуване на извънкласни дейности за следващата 2017/2018 учебна година.
За улеснение на работата по проекта е реализирана интеграция на електронната платформа и информационната система за отчитане на дейностите по проекта. Училищата, съветите "Твоят час" и експертите от РУО и МОН имат достъп до електронната платформа през информационната система, като използват съществуващите акаунти в нея. Запознайте се с информацията за организиране на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка "Забравена парола".

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

Деца и родители търсиха с компас скрити цели

Учениците от клуба "Училище без стени" в НУ "Патриарх Евтимий" - град Плевен проведоха на ...

Виж

Млади информатици управляваха дрон

Младите информатици от клуб « PC&IT » в ПГМ - Пазарджик показаха на първи юни презентация ...

Виж

46 училища от област Силистра се включиха в "Твоят час"

На 28 юни 2017 г., от 9:00 часа в ПГМТ „Владимир Комаров”, гр. Силистра се прове ...

Виж

Група „Приказен свят” към НУ „Архимандрит Зиновий”

Първата публична изява проведохме в навечерието на Коледа. Основната цел на дейнос ...

Виж

„Математиката като изкуство“

На 14 март 2017 година в каб. 311 в Благоевградска професионална гимназия членовете на кл ...

Виж

Образование и Кариера

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА - предстажителна изява на групите: ТОП 10 с ръководител В.Янчовска ...

Виж

Публична изява на Вокално инструментална група към ГПЧЕ "Симеон Радев " град Перник

Тържествено изпращане на абитуриентите от випуск 2016/2017 година. Ръководител на групат ...

Виж

Публична изява на Клуб "По стъпките на Питагор"към ГПЧЕ "Симеон Радев " град Перник

„ Приложенията на математиката в живота”. Участници от клуба бяха изготвили различни пре ...

Виж

„Гимнастика“

Основната задача на клуба беше да подпомогне учениците с множество увреждания да подобрят ...

Виж

„Ефективно общуване“

Целта на тази извънкласна дейност по интереси беше учениците да се запознаят с институции ...

Виж

„Ефективно общуване“

Целта на тази извънкласна дейност по интереси беше учениците да се запознаят с институции ...

Виж

„Природата е наш дом“

Целите на клуба са учениците да изградят знания и умения, които да доведат до хармония ме ...

Виж

„Учене с Монтесори“

Целта е да се провокира интереса и въображението на учениците с множество увреждания; раз ...

Виж

Дискусионна срещa с родители

Група за затруднения по БЕЛ– ІV „б“ клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Златарица ...

Виж

”Морско дъно”

Темата е разработена по собствен проект от учениците, в рамките на 4 часа. Използвани са ...

Виж

„Авлига пее“ в село Обединение

От 26 до 31 май учениците от групата за извънкласни дейности за занимания по интереси по ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща eplatform_admin@mon.bg.