Всички извънкласни дейности, въведени до 18 ч. на 20.10.2017 г. в електронната платформа за обществен мониторинг по проект "Твоят час", са автоматично прехвърлени в информационната система за отчитане. От 23.10.2017 г. в системата за отчитане ще могат да бъдат сформирани групи, с които да започне провеждането на извънкласните дейности за учебната 2017/2018 г.
Училищата, които не са въвели до указания час и ден данни (предлагани и търсени дейности), ще трябва ръчно да го направят и в двете системи! Съветите "Твоят час" задължитело трябва да одобрят търсените дейности от съответното училище и да препоръчат предлагани дейности, които да бъдат включени в учебните програми "Твоят час".

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка "Забравена парола".

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Регистрацията е преустановена

Регистрацията е преустановена

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

Публична изява на клуб "Театрално студио"

Клуб ,,Театрално студио“ организира своята първа публична изява на 10.05.2018г. ...

Виж

Публична изява по математика за 3 клас

Математиката е важна за живота на всички- деца и възрастни. Науката се развива и разширяв ...

Виж

"Финална изява на грипите по интереси"

На 21.03.2018 г. ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Камен включени в групите за ...

Виж

Какво научих във втори клас? - 2 клас, 2гр.

Представителната изява на групата се състоя на 16.05.2018 г. от 11.55 ч. в касната стая н ...

Виж

Коледна изложба

Учениците създават компютърни рисунки и ги подреждат в изложба. ...

Виж

Тържество на буквите - 1 клас, 3гр.

Изявата се проведе под формата на състезание между петте участници в групата. Състезаниет ...

Виж

Тържество на буквите-1 клас, 2гр.

Изявата се проведе под формата на състезание между петте участници в групата. Състезаниет ...

Виж

Биология и здравно образование - тест/състезание

Учениците, участници в клуба по интереси "Биология и здравно образование - подготовка за ...

Виж

Биология и здравно образование - тест/състезание

Учениците, участници в клуба по интереси "Биология и здравно образование - подготовка за ...

Виж

Вече сме грамотни

Днес, 16.05.2018 г. учениците от група за обучителни затруднения "Четем, пишем и знаем" - ...

Виж

"Модели на чехли и сандали"

Учениците от екоклуба изработиха интересни модели на чехли и сандали. ...

Виж

"Патронен празник на училището"

Ученици от клуб "Сценично и танцово изкуство" представиха презентация за делото на солунс ...

Виж

Забавни задачи със знания от I клас Първа представителна изява

Първа представителна изява "Забавни задачи със знания от I клас" 02.10.2017г. Цел на зан ...

Виж

Състезание с игри

Учениците от група "Млад програмист" с ръководител Тодорка Еленина работиха в екипи по дв ...

Виж

Екскурзия до: двора на кирилицата - Плиска и Мадарски конник - Мадара

Учениците от клуб "Български език и литература - Развитие" и клуб "Български език и литер ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща eplatform_admin@mon.bg.