Всички извънкласни дейности, въведени до 18 ч. на 20.10.2017 г. в електронната платформа за обществен мониторинг по проект "Твоят час", са автоматично прехвърлени в информационната система за отчитане. От 23.10.2017 г. в системата за отчитане ще могат да бъдат сформирани групи, с които да започне провеждането на извънкласните дейности за учебната 2017/2018 г.
Училищата, които не са въвели до указания час и ден данни (предлагани и търсени дейности), ще трябва ръчно да го направят и в двете системи! Съветите "Твоят час" задължитело трябва да одобрят търсените дейности от съответното училище и да препоръчат предлагани дейности, които да бъдат включени в учебните програми "Твоят час".

Регистрация

Физическите и юридическите лица, които предлагат извънкласни дейности и/или обучителни продукти, е необходимо да се регистрират в електронната платформа. Регистрираните физически и юридически лица през изминалата 2016/2017 учебна година не е необходимо повторно да се регистрират. Те могат да възстановят акаунтите си, ако са забравени, от линка "Забравена парола".

Преди регистрация се запознайте с изискванията към физическите и юридическите лица, предлагащи извънкласни дейности и организацията за провеждане на проектните дейности през 2017/2018 учебна година.

Регистрацията е преустановена

Регистрацията е преустановена

Галерия

Актуални снимки от събития, мероприятия и изяви по проекта "Твоят час".

"Грижи за птиците"

Учениците от Екоклуба изработиха и поставиха хранилки за птици. ...

Виж

Червени срещу сини на волейболната площадка

На 13.11.2017г в с.Пашови в двора на Обединено училище ,,Иван Вазов" се проведе предста ...

Виж

Две първи и едно второ място за футболистите от ПМГ - Силистра

На 17.10.2017 г., на Стария стадион в гр. Силистра се проведе представителната изява на г ...

Виж

Мажоретен танц за празника на ОУ "Димитър Петров" - Сливен

Два клуба по интереси, сформирани по прект "Твоят час", участваха в честването на 75-я юб ...

Виж

Пътуващо занятие за Деня на будителите

На 28.10. 2017г. учениците от СУ "Св. Паисий Хилендарски" - село Сливо поле, организирах ...

Виж

Представителна изява на групата за дейности по интереси "Музикално-театрална работилница"

На 01.06.2017 г. в НУФИ „Филип Кутев“, Котел се проведе финална изява на групата за дейно ...

Виж

Анкетно проучване сред учениците в НУФИ "Филип Кутев", гр. Котел за идентифициране на извънкласните дейности за учебната 2017/2018 г.

Във връзка с проучване потребностите и интересите на учениците за работа в дейности по Пр ...

Виж

Група по интереси "English bus" , 1 клас

"English bus" - Весело пътешествие на първокласниците в английския език за учебната 2017 ...

Виж

Група по интереси "English bus" , 1 клас

Весели спирки по пътя на "English bus" въвеждат първокласниците от ОУ "Виктория и Крик ...

Виж

1 ноември – Ден на народните будители

В навечерието на Деня на народните будители клубовете „Млади възрожденци“, „Фотиновски зв ...

Виж

Концерт за Деня на народните будители

Денят на народните будители 1 ноември за гражданите и учащите се в град Лом се превръща в ...

Виж

От мястото на събитието: Патронен празник на ТГ "Васил Е. Априлов"

На 27.10.2017г. във връзка с патрония празник на Т.Г „В.Априлов „участниците в Английско ...

Виж

Резултати от анкетното проучване

В Основно училище "Христо Никифоров" бе проведено анкетно проучване за интересите и нужди ...

Виж

150 години образователно дело в село Лесидрен, общ. Угърчин и 255 години от написване на История славянобългарска

На 03.11.2017 година ОУ"Св. Паисий Хилендарски" с богата изложба от творби на ученици в г ...

Виж

Анкетно проучване в Средно училище “Пейо Крачолов Яворов", град Сливен

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и пови ...

Виж

Цели на процедурата

BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Развитие

на потенциала и мотивацията за учене, творческия и спортния потенциал на учениците

Преодоляване

на образователните трудности на учениците, нуждаещи се от повече постижения

Образователна интеграция

на учениците чрез формиране на общности по интереси

Повишаване

на етническата толерантност и мултикултурната интеграция

Превръщане

на училището в по-привлекателно място

Създаване

на модел на обществен мониторинг на дейностите

Имате въпроси или се нуждаете от съвет?

Пишете ни на електронна поща eplatform_admin@mon.bg.