Събития

2018-06-14 | 14:00 | ПГТМ "Христо Ботев"- 206кабинет

Годишна изява

Рецитал по стихове на Христо Ботев и самостоятелен анализ на Ботева творба /по избор/. Учениците, участници в клуба, ще представят своите затвърдени знания и придобити умения за изразително изпълнение на Ботево стихотворение, включено в програмата за ДЗИ в 12 клас, и интерпретация на изучена лирическа творба.

На снимката: Стихосбирка на Ботев

Прочети повече
2018-06-13 | 14:00 | ПГТМ "Христо Ботев"- 303 кабинет

Публично мероприятие

В публичната изява ще вземат участие учениците от 8 а клас при Клуб за преодоляване на обучителни затруднения по математика. Тя ще протече под мотото “Математиката – основа на НТП“ и ще се представи в 303 училищен кабинет на ПГТМ"Христо Ботев", където работи клуба, като ще се представи ползата от изучаването и прилагането на науката Математика в живота и реалността, и ще се демонстрират придобити знания, компетентности и логическо мислене по темата Рационални уравнения.

На снимката: “Математиката – основа на НТП“

Прочети повече
2018-06-11 | 14:00 | ПГТМ "Христо Ботев"- 101 кабинет

Автомобилът на бъдещето - Презентация

На 11.06.2018г. участниците от клуб "Мотоспортът е магия" ще представят и наблегнат на съвременните методи и технологии за безопасност и екологичност на автомибила, чрез разработена и представена електронна презентация от тях. Целта е да се насочи вниманието на всички към опазване здравето и живота на хората в съвременния динамичен и забързан свят.

На снимката: автомобилът на бъдещето

Прочети повече
2018-06-11 | 14:00 | ПГТМ - 306 кабинет

Математиката - приятна и полезна

Във връзка с приключване дейността на клуба по обучителни затруднения "Математика за всички", учениците ще се включат в една изява със състезателен характер. Ще са разделени на две групи, за да покажат пред свои съученици, преподаватели и представители на съвета "Твоят час" усвоени пропуски, затвърдени знания и умения, и че не бива да се плашим от математиката, защото тя наистина е приятна и полезна.

На снимката: обемни тела

Прочети повече
2018-06-11 | 14:00 | ПГТМ "Христо Ботев"- 201кабинет

Публична изява на клуба

Публичната изява на 11.06.2018г. на клуба по обучителни затруднения "Български език и литература - 8 клас" ще се проведе под надслов "Аз знам" във форма на състезание. Целта е участниците да демонстрират усвоените в процеса на работа през годината знания пред своите съученици, учители и представители на Съвета "Твоят час".

На снимката: Аз знам

Прочети повече
2018-06-11 | 14:00 | ПГТМ "Христо Ботев"- 201кабинет

Български език и литература - 8 клас

Публичната изява на 11.06.2018г. на клуба по обучителни затруднения "Български език и литература - 8 клас" ще се проведе под надслов "Аз знам" във форма на състезание. Целта е участниците да демонстрират усвоените в процеса на работа през годината знания пред своите съученици, учители и представители на Съвета "Твоят час".

На снимката: работна снимка

Прочети повече
2018-06-07 | 13:35 | ТГ "Васил Е. Априлов"

Пролетни празници, Еньовден"

Групата за ИД "Празници традиции и обичаи" към проект "Твоят час" в ТГ "Васил Априлов", гр. Червен бряг, на 07.06.2018 показаха пред родители, Съвета "Твоят час и ученици от ТГ своята заключителна представителна изява. Участниците от групата запознаха гостите и останалите ученици с празника Еньовден, видовете билки и тяхното използване. Изпяха народни песни.

На снимката: Изпълнители на народни песни, облечени с народните носии, закупени със средства по проект "Твоят час"

Прочети повече