Събития

2017-04-28 | 14:01 | гр. Ловеч, Читалище "Наука –1870"

"Фолклорна палитра“ в Ловеч

Регионално управление на образованието – Ловеч, организира представителна изява на групите за извънкласните дейности по интереси, които компетентности са обвързани с изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване чрез народни танци и музика по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“. Областната представителната изява ще се проведе под мотото „Фолклорна палитр ...

На снимката:

Прочети повече
2017-04-28 | 10:01 | гр. Смолян

Регионална кръгла маса в Смолян

Общо 6032 деца от първи до дванайсти клас от 58 държавни и общински училища участват в занимания по интереси в Смолянска област по проекта на Министерството на образованието и науката "Твоят час". Това е повече от 60% от всички ученици в Смолянско. Това стана ясно днес на проведената в Смолян регионална кръгла маса. От Регионалното управление по образование представиха постигнатите резултати и параметрите на проекта. В учебните заведения са създадени 462 групи по интереси, в които децата са анга ...

На снимката:

Прочети повече
2017-04-28 | 14:30 | гр. Златарица

Заключителна изява на група по Народно пеене

Заключителна изява на група по интереси за Народно пеене при Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Златарица с ръководител г-жа Наталия Георгиева по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвести ...

На снимката:

Прочети повече
2017-04-28 | 13:30 | гр. Златарица

Занятие с родители

Занятие с родители и ученици от III „А“ клас с обучителни затруднения по български език и литература. Учениците придобиват умения за решаването на задачи от учебния материал, забавляват се при решаването на кръстословици заедно със своите родители, показват самочувствие и усвоени знания. Посещението на часовете е с желание и интерес. С гордост показват наученото пред своите родители, като всички успяха да се уверят, че не е лошо да си в час.

На снимката: Занятие с родители и ученици от III „А“ клас

Прочети повече
2017-04-27 | 13:30 | гр. Златарица

Откритията на клуб "Христофор Клумб"

Клуб „Христофор Клумб“ - Географията в родния край. Децата от група по интереси „Христофор Клумб“ при Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Златарица с ръководител г-н Даниел Георгиев представи резултатите от своите наблюдения, изследвания и работа на терен на 27.04.2017г. Наблюдаван бе участък на река Бързица и прилежащата речна тераса с флора и фауна към нея. Учениците от клуба посетиха и разгледаха речната тераса на река Бързица и констатираха много нередности по опазване на приле ...

На снимката: клуб "Христофор Клумб"

Прочети повече
2017-04-26 | 10:01 | гр. Сливен

Кръгла маса по проект "Твоят час" в Сливен

Регионална кръгла маса по проект "Твоят час" ще се проведе днес 26.04.2017 г. в зала „Май” в Сливен. На съвместната инициатива, организирана от Регионално управление на образованието - Сливен и Община Сливен, ще бъдат представени обхватът, специфичните цели и дейности по проекта. Ще бъдат презентирани добри практики на училища от област Сливен са работа с деца с обучителни затруднения и дейности по интереси, както и произведения от творчеството на учениците. Проектът е насочен към всички учени ...

На снимката:

Прочети повече
2017-04-26 | 17:30 |

Представителна изява

Изложба на група «С молив и четка» - детски рисунки в художествена галерия «Петко Чурчулиев» Димитровград 26.04.2017г. Участници : ученици 2 – 4 клас. Представени са над 40 рисунки в жанровете натюрморт, пейзаж и портрет, които са изпълнени с различна техника. Учениците са работили с молив, въглен, сух пастел, акварелни бои и апликиране.

На снимката:

Прочети повече
2017-04-25 | 09:30 | 30. СУ "Братя Миладинови"

Математиката – навсякъде около нас

Представителна изява на група "МАТЕМАТИКАТА – ЛЕСНА И ПОЛЕЗНА" с ръководител г-жа Лидия Банчева. Тема: "Математиката – навсякъде около нас" - 25. 04. 2017 г. Учениците демонстрираха с удоволствие усвоените знания, като решаваха задачите под формата на игра с Envision (един компютър много мишки). За да се поставят в условията на учениците, в работата със системата Envision се включиха и част от родителите и колегите. За усърдие и старание през целия период на проекта, учениците получиха специално изготвени грамоти.

На снимката: Представителна изява на група "МАТЕМАТИКАТА – ЛЕСНА И ПОЛЕЗНА"

Прочети повече
2017-04-24 | 13:30 | гр. Златарица

Дискусионна срещa с родители

Група за затруднения по БЕЛ– ІV „б“ клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Златарица с ръководител Десислава Димитрова проведе дискусионна срещa с родители на 24.04.2017г. по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" , финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейс ...

На снимката:

Прочети повече
2017-04-22 | 08:30 | ОУ "Н. Й. Вапцаров"

"Най-добрият" - изява на група "Тенисът на маса - моят начин на изява"

Представителна изява на клуб "Тенисът на маса – моят начин на изява" се проведе на 22.04.2017г. във физкултурния салон на ОУ "Никола Й. Вапцаров", гр. Хасково. Спортистите от клуба си оспорваха титлата „Най-добрия“ в тениса. След оспорвана борба при момчетата първо място и званието "Най- добър" заслужи Сербез Севдов от VІ клас. Второ и трето място си разделиха Ангел Ганчев и Янчо Михайлов, също шестокласници. Наградата за най- добър тенисист сред момичетата заслужи Албена Бисерова. Бяха дадени и ...

На снимката: Тенис на маса

Прочети повече
1234