Събития

2016-12-23 | 09:30 | ОУ "Христо Ботев"

Концерт по повод Рождество Христово

На 23.12.2016 г. от 9.30 в сградата на ОУ "Христо Ботев", с.Чомаковци, общ.Червен бряг, ще се състои тържество - концерт по повод Рождество Христово. Участие ще вземат учениците от групите "Аз пея" и "Музика – фолклорни ритми", като децата ще бъдат облечени в автентични за родните си места народни носии. Идеята на събитието е да бъдат популяризирани местните коледни песни и танци, както и се създаде ведро и празнично настроение. В събитието ще участват деца от различни етноси.
Специални го ...

На снимката:

Прочети повече
2016-12-23 | | Киносалона на с. Дагоново

Драматизация на приказката "Вълкът и седемте козлета"

На 23.12.2016 г., по време на коледното тържество, организирано от НУ "П. Р. Славейков", с. Дагоново, учениците, работещи по проект "Твоят час" в групата "В царството на приказките" направиха своя първи дебют чрез драматизация на приказката "Вълкът и седемте козлета". Малките участници се справиха чудесно с ролите си, за което получиха бурни аплодисменти от публиката и подаръци от дядо Коледа.
Тържеството се проведе в киносалона на с. Дагоново. Извънкласните занимания на учениците се финанс ...

На снимката:

Прочети повече
2016-12-23 | | Младежки дом, гр. Самоков

Група по интереси "Български народни хора, ценности традиции и обичаи"

На 23 декември 2016 г. в Младежки дом, гр. Самоков се проведе коледно тържество на учениците от НУ "Станислав Доспевски". В него взеха участие учениците от групата по интереси "Български народни хора, ценности традиции и обичаи", които пресъздадоха ритуала "Бъдни вечер". Учениците зарадваха публиката и с изпълнения на народни песни и танци. Ръководител на извънкласната дейност е г-жа Катя Янакиева.
Гости на тържеството бяха журналисти от вестниците Приятел и Самоков 365, учители и близки н ...

На снимката:

Прочети повече
2016-12-23 | 10:30 | Читалището на с. Червенци

Коледно тържество

На 23.12.2016 г.в читалището на с. Червенци се проведе Коледно тържество в което се включиха учениците от група „Играя и уча български език”, участващи в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час”. Децата от групата взеха участие в общото тържество с песни, танци и рецитиране на стихотворения.

На снимката: Група „Играя и уча български език”

Прочети повече
2016-12-23 | 14:30 | гр. Златарица, читалище "Развитие 1885"

Коледен концерт

Участие на групата по интереси „Народно пеене” – с ръководител Наталия Георгиева в Коледен концерт в Читалище „Развитие 1885” , гр.Златарица, м.декември 2016 г.

На снимката: групата по интереси за „Народно пеене”

Прочети повече
2016-12-23 | 13:30 | Читалище „Развитие 1885” гр.Златарица

Коледен концерт в Читалище „Развитие 1885”

Участие на групата по интереси „Магията на празниците” – 1 клас с ръководител Ил.Пъпешкова в традиционния годишен Коледен концерт в Читалище „Развитие 1885” на гр.Златарица, м.декември 2016 г., на което учениците пресъздадоха народния обичай Коледуване.

На снимката: групата по интереси „Магията на празниците”

Прочети повече
2016-12-23 | 13:01 | Бизнес Център

„Природата е наш дом“

Целите на клуба са учениците да изградят знания и умения, които да доведат до хармония между природата и човека за повишаване и превръщане на училището в привлекателно място за тях. Учениците постигнаха екологосъобразно поведение въз основа на адекватно естественонаучно отразяване на връзките и зависимостите в заобикалящата ги природна среда. Откриваха и развиваха стремежа си за изпитване на удоволствие при контакти със заобикалящата ги природна среда и нейното благотворно въздействие върху общото им самочувствие.

На снимката: Празнична екология-представителна изява

Прочети повече
2016-12-22 | 15:40 | Народно читалище "Познай себе си - 1911"

Драматизация на тема "Коледа е ..."

На 22.12.2016 г., от 15.40 часа в Народно читалище "Познай себе си - 1911", с. Ряхово, общ. Сливо поле ще се проведе драматизация на тема "Коледа е...". Участници в събитието ще бъдат ученици от ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ряхово и по-специално, посещаващите групата "Приказен свят" към училището. Целта на драматизацията е децата да се запознаят и да обикнат местните традиции за честване на Коледа и да се заредят с коледния дух.
Специален гост на събитието ще бъде г-н Георги Атанасо ...

На снимката:

Прочети повече
2016-12-22 | 14:10 | гр. Златарица

Коледари

Публична изява на групата по интереси „Магията на празниците” – 1 клас с ръководител Ил.Пъпешкова – посещение на Дома за стари хора „Донка Паприкова”, гр.Златарица, пресъздаване на обичая Коледуване, подаряване на направени от децата коледни картички в занятията по интереси, м. декември 2016г.

На снимката: Коледари

Прочети повече
2016-12-22 | 16:15 | Фоайе на училището-първи и втори етаж

Коледа и Нова Година.

На 22.12.2016 учениците от група „Синтез на изкуствата”,участващи в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час” подготвиха в училището и проведоха във фоайето на училището-първи и втори етаж Изложба -Приложни изкуства,свързана тематично с Коледа и Нова Година. Децата участваха с интерес в подготовката и провеждането на изявата.

На снимката: Група „Синтез на изкуствата”

Прочети повече
123