Събития

2017-01-30 | 16:00 | Aктова зала на ОУ "Л. Каравелов"

Публична изява на участниците в групата за занимания по интереси "Читатели – откриватели"

На 30 януари 2017 г., от 16.00 часа в актовата зала на ОУ "Л. Каравелов", гр. Попово, ще се проведе публична изява на участниците в групата за занимания по интереси "Читатели – откриватели" по проект "Твоят час".
С драматизацията на "Мимето" от Асен Босев, учениците ще бъдат представени в нова светлина – като читатели – със съвременен прочит на произведение от детството на техните родители и като откриватели – открили у себе си артистични заложби.
Групата има за цел да се създаде ...

На снимката:

Прочети повече
2017-01-28 | 10:01 | Площад „ Кракра Пернишки”

Представителна изява на Клуб „Магията на превода” към ГПЧЕ "Симеон Радев" гр.Перник

Превод към чуждестранни групи на Фестивал на Маскарадните и Кукерски игри. Ръководител на клуба е г-жа Пенка Ивановa. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I"

На снимката: Ученици от дванадесети клас

Прочети повече
2017-01-28 | 09:00 | Трето oсновно училище "Братя Миладинови"

"Травми и счупвания"

На 28 януари 2017 г., от 9.00 часа, в Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев, в кабинет 208 – игротека, ще се състои представителна изява на учениците от 5 до 8 клас, които участват в извънкласните дейности по интереси „Здравето – нашето най-ценно богатство". Темата на събитието е "Травми и счупвания". По време на изявата учениците ще представят теоретични и практични умения при оказване на първа помощ при травми и счупвания и усложнения при неправилното оказване на такава пом ...

На снимката:

Прочети повече
2017-01-27 | 14:45 | ПГ "Цар Иван Асен II"

Състезание "Обичам математиката"

а 27 януари 2017 г., от 14.45 ч., в ПГ "Цар Иван Асен II", гр. Асеновград ще се проведе състезание "Обичам математиката". В състезанието ще вземат участие 15 ученици от 9 до 12 клас, участващи в извънкласната дейност по интереси "С обич към математиката".
Ръководител на клуба е г-жа Деана Кушева.
Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І".​

На снимката:

Прочети повече
2017-01-26 | 13:30 | ОУ "Христо Ботев"

"Мъдростта на народните приказки"

На 26 януари 2017 г., от 13.30 часа, в сградата на ОУ "Христо Ботев", с. Брест, обл. Плевен, учениците от 2 и 3 клас, участващи в клуба по интереси "Нашият театър", ще изнесат своята първа представителна проява "Мъдростта на народните приказки" по проект "Твоят час".
По време на събитието децата ще представят драматизации на български народни приказки, както и приказки на Ран Босилек. Заниманията по интереси стимулират у участниците интерес към народното творчество, обогатява техните позна ...

На снимката:

Прочети повече
2017-01-26 | 14:15 | ГПЧЕ „Симеон Радев”

Представителна изява на клуб „По стъпките на Питагор” към ГПЧЕ "Симеон Радев " град Перник

Забавна математика. Ръководител на клуба е г-жа Анелия Диментиева. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I"

На снимката: учениците на клуб „По стъпките на Питагор”

Прочети повече
2017-01-24 | 11:30 | 138 СУ "Проф. Васил Златарски"

Тържество по случай китайската Нова година

На 24 януари 2017 г., от 11.30 часа в сградата на 138 СУ "Проф. Васил Златарски", учениците, участващи в клубовете по интереси, свързани с китайския език и култура, ще изнесат тържество по случай китайската Нова година. По време на събитието децата ще запознаят гостите с китайските празнични обичаи.
Официални гости на събитието ще бъдат директорите на двата Института Конфуций в България, представители на Посолството на КНР в България, г-жа Милена Дамянова – председател на комисията по обр ...

На снимката:

Прочети повече
2017-01-19 | 10:30 | ОДК град Перник

Представителна изява на клуб "Мажоретки" към ГПЧЕ "Симеон Радев " град Перник

Изпълнение на цялостна композиция на патронния празник на училището. Ръководител на клуба е г-жа Румяна Георгиева. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I"

На снимката: Мажоретен състав към ГПЧЕ "Симеон Радев " град Перник

Прочети повече
2017-01-19 | 10:30 | ОДК град Перник

Представителна изява на Вокално инструментална група към ГПЧЕ "Симеон Радев " град Перник

Участие в програмата за патронния празник на училището. Ръководител на групата е г-н Дарин Бърнев. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I"

На снимката: ученици от 8,10 и 11 клас

Прочети повече
2017-01-18 | 14:01 | Училищен музей

Представителна изява на Клуб по журналистика при ГПЧЕ „Симеон Радев”, гр.Перник

Дейности,свързани с 26-годишнината на ГПЧЕ”Симеон Радев”,вкл.проект за сайт и facebook-страница на клуба. Ръководител на клуба е г-жа Милена Исаева. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I"

На снимката: Ученици от клуба по журналистика

Прочети повече
12