Събития

2017-03-29 | 14:01 | ПГСАГ "Проф. арх. Ст. Стефанов", гр. Монтана

Регионална кръгла маса с директори и учители от училища от област Монтана

На 29.03.2017 г. в сградата на ПГСАГ „Проф. арх. Ст. Стефанов“, гр. Монтана се проведе Регионална кръгла маса с директори и учители от училища от област Монтана, които участват в изпълнението на проект Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейск ...

На снимката:

Прочети повече
2017-03-29 | 18:10 | Актова зала на училището

Съвместна изява на участниците в групите Клуб „Четем и пишем в I клас“ , клуб „Уча се да пиша и чета“, Клуб „Език свещен на моите деди“, „Математиката - забавна и интересна“ , и „Първоласниче грамотно“ на тема: „Празник на буквите“.

На 29.03.2017бг., 18.00 ч., в Актовата зала на училището се проведе съвместна изява на участниците в групите Клуб „Четем и пишем в I клас“ , клуб „Уча се да пиша и чета“, Клуб „Език свещен на моите деди“, „Математиката - забавна и интересна“ , и „Първокласниче грамотно“ на тема: „Празник на буквите“. Тържеството се проведе с много голямо желание от страна на учениците. В началото на проекта бяха плахи, неуверени и несигурни. Не се справяха добре с поставените задачи, но с тази изява децата с ...

На снимката:

Прочети повече
2017-03-29 | 15:10 | Бюро по труда

„Ефективно общуване“

Целта на тази извънкласна дейност по интереси беше учениците да се запознаят с институциите на територията на Община Велинград. Резултатите, които постигнахме са: усвояване на знания, умения и компетенции за пълноценна социална адаптация и реализация в съвременното общество.Запознаха се със същността и структурите на държавните институции, правата и задълженията при участието им в социалния живот.

На снимката: Посещение в Дирекция "Бюро по труда" - Велинград

Прочети повече
2017-03-28 | 10:30 | Училищен двор

Юбилеен патронен празник

Публичната изява на групите по интереси "Народни танци" с ръководител Силвия Иванова и "Мажоретен състав" с ръководител Росица Чаушева по случай патронния празник - 130 години от рождението на Дебелянов и 120 години от основаване на училището. Извънкласните занимания са финансирани по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1,Тържеството с ...

На снимката: Групи по интереси "Народни танци" и ""Мажоретен състав"

Прочети повече
2017-03-26 | 13:30 | с. Жеравна

Културно наследство в община Котел

На 26.03.2017 г. участниците в групата за дейности по интереси "Опознай България и света" се запознаха с културното наследство в община Котел. Учениците участваха в поход до с. Жеравна, където посетиха музеи.

На снимката: "Опознай България и света"

Прочети повече
2017-03-26 | 13:30 | гр. Котел

Провеждане на поход за изучаване природата на Котел

Учениците се любуваха на природните гледки откриващи се по пътеките в балкана.

На снимката: "Опознай България и света"

Прочети повече
2017-03-24 | 14:30 | гр. Златарица

Екипна работа с родители

На 24.03.2017г се проведе екипна работа между родители и ученици от група по затруднения по математика в 4 "а" клас към Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Златарица с ръководител г-жа Маргарита Драгнева. Родителите влязоха в ролята на наставници на своите ученици и заедно решаваха задачи. Децата се убедиха, че математиката не е толкова трудна и сложна, когато могат да разчитат на съвет и подкрепа.

На снимката: работа с родители в група за затруднения по математика в 4 "а" клас

Прочети повече
2017-03-23 | 14:30 | гр. Велико Търново

Посещение на ученици от клуб „Краезнание“ на исторически обекти във Велико Търново

На 23.03.2017г. ученици от групата по интереси - „Краезнание“ към Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Златарица направиха заключително посещение по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" , финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвест ...

На снимката:

Прочети повече
2017-03-22 | 12:20 | СУ ”Л. Каравелов”

Пролетна изложба

На 22.03.2017 г. от 12:20 ч. учениците в извънкласна дейност „Работилница Сръчко“ при СУ ”Л. Каравелов”, гр. Видин ще участват в изява съвмество със своите родители на тема „Пролетна изложба“. Ръководител на извънкласната дейност е Елеонора Цветкова. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

На снимката:

Прочети повече
2017-03-22 | 10:01 | ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“

Пролетен бал – концерт

Учениците в извънкласна дейност по интереси „Танцувай с мен“ при ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив организират пролетен бал – концерт на 22.03.2017 г. Събитието се ще се състои в двора на училището от 10:00 ч. Ръководител на извънкалсната дейност е Росица Костадинова Манахилова. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“.

На снимката:

Прочети повече
12345678910