Събития

2017-05-31 | 13:30 | парк „Марица“ Димитровград

Представителна изява

На 31 май 2017 година от 13,30 часа в парк „Марица“ Димитровград се проведе публична изява на клуб «Шарен свят» - Край или начало – изберете сами. Тя включваше приготовление и изложба на сандвичи за здравословно хранене , изработване на пирамида за здравословно хранене с цветни тебешири, беседа – разговор и викторина със забавни въпроси върху проведените мероприятия през годината.

На снимката:

Прочети повече
2017-05-31 | 16:45 | кабинет 204 в ОУ «Васил Априлов»

Представителна изява на група за обучителни затруднения - Математика 3 клас с ръководител К. Костадинова

На 31.05.2017 г. учениците, участващи в извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения от клуб по математика от III а и III б клас при ОУ „Васил Априлов“ – гр. Русе, се включиха в заключителна публична изява. Същата се състоя в стая 204 в ОУ «Васил Априлов», гр. Русе. Целта на изявата бе учениците да покажат какво са научили в клуба по математика за ученици със затруднения. Бях им осигурила раздавателен материал със задачи, в които да откриват причинно-следствени връзки, да мо ...

На снимката: група по Математика 3 клас

Прочети повече
2017-05-31 | 16:15 | Кабинет- Английски език

Викторина "1st of June -Kid's Day"

На 31.05.2017г. в ОУ"Св.Иван Рилски“ с.Червенци се проведе публична изява на дейността на учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения „Еasy with English language “,участващи в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час” . Темата на представителната изява бе „1st of June-Kid’s Day”. Целта на представителната изява бе да покаже постигнатите знания и умения на учениците от група „Еasy with English language “. Бе подготвена викторина, включваща задачи и упражнения, свързани с кни ...

На снимката: Група -"Easy with English language"

Прочети повече
2017-05-31 | 11:10 | ОУ "Н. Й. Вапцаров"

"Дядо вади ряпа" - изява на група "Сладкодумко"

„Животът е сцена и всички ние сме артисти на нея!“ Тези Шекспирови думи потвърдиха малките артисти от клуб „Сладкодумко“ с драматизацията „Дядо вади ряпа“. Със своята представителна изява второкласниците, участващи в проект „Твоят час“, тържествено отбелязаха финала на учебната година. Те рецитираха стихове за България, дискутираха темата за доброто и злото в приказката „Косе Босе“ и получиха аплодисментите на възторжената публика. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП ...

На снимката: Сладкодумко

Прочети повече
2017-05-31 | 13:30 | гр. Златарица

Драматизации по българските народни приказки

Представителна изява на група по интереси „Магията на празниците” с ръководител г-жа Илка Пъпешкова – „Вечер на народното творчество” учениците от групата представиха пред своите родители драматизации по българските народни приказки „Косе Босе” и „Дядо и ряпа” – 31.05.2017г.

На снимката: „Косе Босе” и „Дядо и ряпа”

Прочети повече
2017-05-30 | 13:30 | гр. Златарица

Публична изява

Публична изява - „Състезание” с IV „Б „ клас – 30.05.17 г. Дойде време децата да покажат какво са научили през годината и как могат да го прилагат на практика. Състезателната част започна с четене на непознат текст по роли, като се имаха предвид и артистичните умения на учениците. По-късно двете групи представиха драматизация по избран текст. Теста премина в отговаряне на различни въпроси и изпълнение на упражнения, поднесени чрез кръстословици, гатанки, дидактически игри и др. Учениците показах ...

На снимката:

Прочети повече
2017-05-30 | 13:30 | гр. Златарица

Представителна изява на група за обучителни затруднения по Български език и литература в 3. а клас.

На 30.05.2017 година в СУ “Св.св. Кирил и Методий“ град Златарица се проведе представителна изява на групата по обучителни затруднения по Български език и литература по Проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене подготовка чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1. Основната цел на тази група бе, преодоляване на образователни затруднения по Български език и литература в 3 клас. Учениците придобиват ...

На снимката: група за обучителни затруднения по Български език и литература в 3. а клас.

Прочети повече
2017-05-30 | 13:30 | гр. Златарица

Обичам българската реч

На 30 май, 2017 година в кабинет 209 на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе представителна изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ в 3 „б“ клас по проект „Твоят час“ на тема „Обичам българската реч“. Децата представиха пред родителите си изложба от свои работи – презентации, табла за Седмицата на детската книга и литература за деца и Маратона на четенето, илюстрации към произведенията на Ем. Станев, Ран Босилек и Дора Габе, създадени в рамките на проекта. Ученицит ...

На снимката:

Прочети повече
2017-05-30 | 13:30 | гр. Златарица

Публична изява на Група за обучителни затруднения по Български език и литература в 5 а клас

Група за обучителни затруднения по Български език и литература в 5 а клас с ръководител г-жа Даниела Андреева, при СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Златарица проведе публична изява на дейността си по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския ...

На снимката:

Прочети повече
2017-05-30 | 13:30 | гр. Златарица

Представителна изява на група за обучителни затруднения по Български език и литература в 7. клас

Група за обучителни затруднения по Български език и литература в 7 клас с ръководител г-жа Даниела Андреева, при СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Златарица проведе публична изява на дейността си по проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На снимката:

Прочети повече
123456