Събития

2016-11-30 | 13:45 | Актова зала на училището

Рецитал на преведени на английски език стихове от Вапцаров: "Прощално" и "Пролет".

• Учениците от клуб "Франк" сами преведоха две стихотворения от Никола Вапцаров на английски език. • Римуваха, записаха и научиха наизуст. • По случай патронния празник на училището децата рецитираха преведените стихотворния пред осмокласниците в стая 321 в час на класа, посветен на Вапцаров. Цел: Да се изградят у учениците умения за ползване на конкретния език ефективно с оглед на практическите нужди на процеса на комуникация както в учебна среда, така и в извън училищни условия. Пости ...

На снимката:

Прочети повече
2016-11-30 | 15:10 | ПУ "Драган Манчов"

„Ефективно общуване“

Целта на тази извънкласна дейност по интереси беше учениците да се запознаят с институциите на територията на Община Велинград. Резултатите, които постигнахме са: усвояване на знания, умения и компетенции за пълноценна социална адаптация и реализация в съвременното общество.Запознаха се със същността и структурите на държавните институции, правата и задълженията при участието им в социалния живот.

На снимката: В пожарната

Прочети повече
2016-11-21 | 17:30 | Актова зала на училището

Ден на християнското семейство

Учениците представиха пред родителите стихове, драматизации и песни, свързани с Деня на християнското семейство. Целта на изявата бе да се осмисли значението на семейството и семейните ценности, да се изрази уважението и обичта към най-близките. Празникът бе вълнуващо преживяване и за родителите, което ги направи съпричастни към живота на децата им в училище.

На снимката:

Прочети повече
2016-11-19 | 09:30 | Кабинет по-биология

Здравословно хранене

Учениците от група "Здраве и тонус" с интерес се запознаха със здравословното хранене на подрастващия организъм. Научиха кои са основните принципи на здравословното хранене, че спортуването и здравословния начин на хранене са предпоставка за един пълноценен и изпълнен с емоции живот.

На снимката: Група"Здраве и тонус"

Прочети повече
2016-11-17 | 14:30 | ПГ "Иван С. Аксаков"

Сто балона с мечти за бъдещето

По интересен и нетрадиционен начин учениците от ПГ "Иван С. Аксаков" отбелязяхя Международният ден на ученика.Съвместно с нашите партньори от кариерен център Пазарджик те приготвиха своята "Рецепта" за успеха.В нея "Забъркаха" чаша любов,лъжичка късмет,пакет труд и разбира се няколко чаши образование.

На снимката: Ден на ученика

Прочети повече
2016-11-17 | 13:30 | ОУ "Любен Каравелов" - Хасково

„Европа” с успех в „Твоят час”

Официално връчване на грамоти и сертификати на участвалите и на отличените ученици от клуб „Европа”, с ръководител Албена Ройдева, в XXIV историческия конкурс „Родолюбие“. Отличени са единадесет ученици и техния ръководител. Специална награда от ‚,Националния двореца на децата” - София получи шестокласникът Христо Костов за презентацията си „Вила Армира“.

На снимката: Награждаване в клуб "Европа"

Прочети повече
2016-11-17 | 13:30 | СУ "Васил Левски"

”Морско дъно”

Темата е разработена по собствен проект от учениците, в рамките на 4 часа. Използвани са различни материали и техники.

На снимката: Пред завършения проект

Прочети повече
2016-11-03 | 13:30 | ПГСС"В.Левски" гр.Първомай

ДА БЪДЕМ УСПЕШНИ С ПРОЕКТ"ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1и фаза 2, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. На 03.11.2016г.(четвъртък) започнаха занятия 3 от общо 6 групи от ученици за извънкласни дейности за преодоляване на ...

На снимката: Групи по дейности

Прочети повече
2016-11-03 | 13:30 | в училище

"Да научим българския език" и "Сръчни ръце"

В НУ"Кирил и Методий", с.Черногорово, общ.Пазарджик започнаха извънкласните дейностите с всички сформирани групи по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ Присъстват всички заявили участие ученици в групите.

На снимката: група"Да научим български език"

Прочети повече
2016-11-02 | 15:10 | ОУ"Св. св. Кирил и Методий" с. Старо Оряхово

Успешен старт!

На 02.11.2016 г. стартира успешно проект BG05M2OP001-2.004.-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза 1 , финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове . Първите групи , които проведоха занимания с учениците по графика бяха: Групата "Опознай роди ...

На снимката: група дейности по интереси Опознай родината чрез историята

Прочети повече
12