Събития

2017-11-30 | 13:30 | Средно училище "Гео Милев"

Аз мога повече

Родителска среща

На снимката:

Прочети повече
2017-11-30 | 16:30 | кабинет-изобразително изкуство

Да съхраним българското

Ученици от група "Мама и татко са страхотни учители"съвместно със своя ръководител и родители издириха какви етноси живеят в родното място.Подготвиха и презентация,която всички изгледаха с интерес.

На снимката: Ние се запознаваме с различните етноси

Прочети повече
2017-11-30 | 14:30 | ПГСС

Пътешествие с историческа карта по пътищата на Първа българска държава

Участниците от групата за обучителни затруднения "Пътешествие с историята" организираха пътешествие с историческа карта по пътищата на Първа българска държава. Те демонстрираха своите знания пред стоите съученици, представяйки им най-вълнуващите моменти от българската история.

На снимката: Пътешествие с историческа карта

Прочети повече
2017-11-30 | 12:30 | Училище

Коледна изложба

Учениците създават компютърни рисунки и ги подреждат в изложба.

На снимката: Коледна изложба

Прочети повече
2017-11-29 | 13:00 | ОУ“ Св. Климент Охридски“

Международен ден за борба със СПИН

Учениците от група по интереси Ученически съвет взеха участие в беседа и дискусия на тема здравословен начин на живот и по-конкретно по отношение на СПИН и ХИВ. Информационната кампания бе проведена с групата, която продължи лавинообразно да разпространява наученето. Дискусията продължи и в следващите дни. Създадоха се презентации и се оформиха мнения и идеи

На снимката: Беседа за СПИН

Прочети повече
2017-11-29 | 14:30 | Средно училище "Гео Милев"

Учим история

Родителска среща

На снимката:

Прочети повече
2017-11-27 | 11:50 | ОУ "Добри Чинтулов", гр. Варна

Публична изява в ОУ "Добри Чинтулов", гр. Варна

На 27.11.2017 г. в класната стая на II Ж клас в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна се проведе публична изява на групата за дейности по интереси „Учим руски език“ /21 ученици/ по проект „Твоят час” с ръководител Валя Василева. Гости на събитието бяха класният ръководител, учители от училището и родители. Изявата е предварително планирана с цел запознаване на родителите с работата на учениците в групата за извънкласни дейности. Гостите се включиха в темата „Игрите на моите родители, моите игри“. ...

На снимката: Публична изява в ОУ "Добри Чинтулов", гр. Варна

Прочети повече
2017-11-24 | 09:00 | Салона на ОУ ,,Св.Кл.Охридски‘‘

Патронен празник на училището

Всяка година на 25.11 се чества патрона на училището - ,,Св.Кл.Охридски‘‘ с подходяща литературно-музикална програма.Комисия подготвя сценария и в него по традиция участват и Вокалните групи.Група ,,Училищни звезди‘‘ се представи с песента ,,Песен за българката‘‘ и с ,,Химн на училището‘‘,изпълнен за финал на програмата заедно с група ,,Мечтатели‘‘Събитието беше уважено от много гости,които изказаха задоволство от представената програма.

На снимката: "Химн на училището"

Прочети повече
2017-11-24 | 09:00 | Салона на ОУ ,,Св .Кл. Охридски‘‘

Патронен празник на училището- 137 г.

Мажоретният състав се включи в литературно-музикална програма по повод 137 г. ОУ „Св. Климент Охридски“ с танца „Експлозия“. Момичетата се представиха отлично и запомнящо се. Бяха бурно аплодирани от гостите в залата.

На снимката: Мажоретки

Прочети повече
2017-11-21 | 14:30 | Училищен стол

Ден на християнското семейство

Учениците от група "Да съхраним българското" участваха в тържество посветено на деня християнското семейство.

На снимката: ден на християнското семейство

Прочети повече
12