Събития

2016-10-28 | 10:30 | ОУ "Никола Йонков Вапцаров" гр. Добрич

Ден на народните будители

Честване на деня на народните будители

На снимката: Ден на народните будители

Прочети повече
2016-10-28 | 09:30 | гр.Пазарджик

Честване Деня на народните будители

За първи път учениците от клуб "Етикет БГ"преминаха по улиците на града облечени като будители .Шествието изненада приятно гражданите на Пазарджик.Учениците раздаваха свитъци с мисли на народните будители.

На снимката: Аксаковци представят народните будители

Прочети повече
2016-10-27 | 13:30 | ПГСС"В.Левски" гр.Първомай

ПГСС"В.Левски" гр. Първомай - Реализиране на Училищна програма,определяне брой групи и ученици .

В ПГСС"Васил Левски" гр. Първомай от 03.11.2016г. стартират част от групите за дейности,съгласно изготвените от ръководителите и утвърдени със Заповед на директора тематични разпределения и графици за работа на групите.

На снимката: Групи по дейности,ръководители и брой ученици

Прочети повече
2016-10-26 | 09:30 |

Проект Твоят час в СУ "Вичо Грънчаров"

Обсъждане и обобщени резултати от анкетно проучване сред учениците и преподаватели за дейности в СУ "Вичо Грънчаров“", град Горна Оряховица , във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и ...

На снимката: обсъждане на анкети

Прочети повече
2016-10-25 | 16:50 | ОУ"Христо Ботев", с. Крайници

Старт

Отправяме покана към всички наши ученици и техните родители за обявяване старта на дейностите по Проект "Твоят час"!

На снимката: Покана

Прочети повече
2016-10-24 | 08:01 | ПГ "Цар Иван Асен II" гр. Асеновград

Старт на работа по проекта

От 24.10.2016 год. в нашето училище започна работа на обособените по проекта групи. Пожелаваме успех на всички участници!

На снимката:

Прочети повече
2016-10-21 | 21:30 |

ОДОБРЕНИТЕ ОТ СЪВЕТА „ТВОЯТ ЧАС“ ГРУПИ СЛЕД ЗАСЕДАНИЕТО ВЪЗ ОСНОВА НА АНКЕТИРАНЕТО СА

В Основно училище „Горан Червеняшки”,с. Михайлово,община Хайредин,област Враца във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове бе проведено анкетно проучване за интере ...

На снимката: ОУ „Горан Червеняшки“ с.Михайлово, обл.Враца

Прочети повече
2016-10-21 | 12:30 | НУ "Проф. П. Нойков"-Ямбол

В очакване на дейностите по интереси

В очакване в клуба по интереси да започнат дейностите на групите.

На снимката: Обичаме танците

Прочети повече
2016-10-20 | 15:10 |

Анкетно проучване сред учениците от І-VІІ клас за идентифициране на извънкласните фороми в ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с.Паничерево, общ. Гурково, обл. стара Загора

При анкетното проучване по проект BG 05M20P00-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичните знания, умения и компетентности /ТВОЯТ ЧАС/-ФАЗА1" става ясно, че учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Паничерево имат желание да се включат в групи за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература и математика, както и в групи за занимания по интереси, развиващи тяхната сръчност и усет към красивото.

На снимката: ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с.Паничерево

Прочети повече
2016-10-19 | 07:30 | МГ "Акад. Кирил Попов" гр. Пловдив

Анкетно проучване в Математическа гимназия „Академик Кирил Попов” , гр. Пловдив

Във връзка с Проект BG05M20P001-2.004 ”Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж, съ-финансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в анкетно проучване в Математическа гимназия „Академик Кирил Попов” , гр. Пловдив бе проведено анкетно проучване за интересит ...

На снимката: МГ "Акад. Кирил Попов" гр. Пловдив - лого

Прочети повече
123