Образователен форум по проект "Твоят час"

На 31.03.2017 г. във гр. Враца се проведе образователен форум по проект "Твоят час".

Презентация

Кръгла маса

Регионално управление на образованието - Кюстендил най-учтиво Ви кани да присъствате на кръгла маса по проект G05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1", която ще се проведе на 30.03.2017 г. от 14:00 ч. в ЕГ "Д-р Петър Берон", гр. Кюстендил.

Програма на кръглата маса

Заявка за събитие

Уважаеми колеги,
Напомняме Ви, че формуляр "заявка за събитие" се попълва при организиране на събития като концерти, спектакли, изложби, състезания и прочие и при нужда от съдействие за уведомяване на медиите.
Работата с родители и родителските среща не са събитие.

Екип на проекта

Работна среща

На 16 и 17 ноември 2016 г. от 11.00 часа в актовата зала на Професионална гимназия "Хенри Форд" ще се проведе работна среща с директорите и счетоводителите на държавните и общински училища от София-град и експертите от РУО София-град, определени за работа по проект BG05M20P001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1".

Екип на проекта

Втори етап за работа с информационната система по изготвяне на училищните програми "Твоят час"

Информираме Ви, че вторият етап за работа с информационната система по изготвяне на училищните програми "Твоят час" стартира на 03.11.2016 г.

За целта директорът, след вход в системата с потребителското име и парола на училището е необходимо да потвърди извънкласните дейности, които ще се провеждат за учебната 2016/2017 година, ръководителите и продължителността на дейностите. В случаи, че в определения срок на първия етап на работа с платформата директорът не е успял да регистрира всички търсени извънкласни дейности или ръководители на групи, на този етап същите ще могат да бъдат добавени.

Потвърдените от директора на училището ръководители на групи ще могат да се регистрират за работа в информационната система. За потвърдените от директора ръководители-външни физически лица, не се изисква повторна регистрация.

След регистрация в информационната система ръководителите на групи ще могат да въведат тематичните разпределения и графиците на дейностите и да определят учениците, включени в съответната извънкласна дейност. Генерирането на списъци на учениците, както и програмата и графика на провеждане на часовете ще става автоматизирано от системата.

В случаи, че училище е създало необходимата организация за провеждане на извънкласни дейности от 02.11.2016 г., същите могат да започнат да се провеждат съгласно определения график на заниманията. Поради това, че вторият етап за работа с информационната система няма да е стартирал, за създаване на одитна следа е необходимо директора да утвърди определените за учебната 2016/2017 година извънкласни дейности, броя на групите за всяка дейност и броя на учениците, участващи в дейността.

Екип на проекта