Новини

Публични изяви през месец юни

През месец юни се проведоха публични изяви на осемте групи за преодоляване на обучителни трудности по математика и български език, както и публични изяви на групите за занимания по интереси „Камчийски славеи“ и „Фолклор на етносите“. Целите на публичните изяви на групите за преодоляване на обучителни трудности по математика са: да представят уменията на учениците да решават задачи от събиране и изваждане на числата до 100 , таблично умножение и деление, мерни единици, текстови задачи; задачи съ ...
На снимката: Публични изяви през юни
Прочети повече

Представителни изяви на групата за дейности по интереси "Арт работилница"

На 16.12.2016 г. участниците в групата за дейности по интереси "Арт работилница" при НУФИ „Филип Кутев“, Котел проведоха своя представителна изява на тема „Украсяване на училището“. Групата е създадена по проект "Твоят час" BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съ ...
На снимката: "Арт работилница"
Прочети повече

Представителни изяви на групите за дейности по интереси "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене“, "Мюзик инсайд" и "Общуване чрез танца"

Участниците в групите за дейности по интереси "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене", "Мюзик инсайд" и "Общуване чрез танца" при НУФИ „Филип Кутев“, Котел взеха участие в Коледния концерт на училището. Групите са създадени по проект "Твоят час" BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Нау ...

Прочети повече

Поздравителен концерт по случай Националния празник на България на връх ШИПКА 3 март 2017 г.

На 03.03.2017 г. ученици от Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев" град Котел - "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене" с ръководител - С. Ченкова, представителен хор с диригент Д. Динева и гайдарски състав с преподавател Д. Енчев изнесоха поздравителен концерт за всички гости на тържествения митинг на паметния връх Шипка.
На снимката: "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене"
Прочети повече

Пролетен благотворителен концерт "Деца помагат на деца"

На 21 март в НУФИ "Филип Кутев" град Котел се проведе пролетен благотворителен концерт "Деца помагат на деца". Мероприятието бе организирано съвместно от Общинския съвет на БЧК Котел и НУФИ "Филип Кутев" и в него взеха участие учениците от "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене“, "Мюзик инсайд" и "Общуване чрез танца". На събитието присъстваха ръководството на училището, членовете на съвета "Твоят час“, учители, ученици и общественост. Със събраните средства бяха подпомогнати абитуриентите сираци и полусираци от училищата в област Сливен.
На снимката: "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене“, "Мюзик инсайд" и "Общуване чрез танца"
Прочети повече

"Седмица на гората"- Концерт на НУФИ "Филип Кутев"

На 03.04.2017 г., по покана на Министерството на замеделието "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене" и солисти на НУФИ "Филип Кутев" изнесоха концерт по случай официалното откриване на Седмицата на гората.
На снимката: "Мъжка вокална група за едногласно и двугласно народно пеене"
Прочети повече

Пролетна украса

Пролетта пробужда живота, събужда и желанието ни за творчество. Да направим сами мартеници, да изчистим и подредим пролетно училището.
На снимката: "Арт работилница"
Прочети повече

Мъдрият тъкач

Репетиция на участниците от групата за дейности по интереси "Музикално-театрална работилница" при НУФИ „Филип Кутев“, Котел. Групата е създадена по проект "Твоят час" BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структу ...
На снимката: "Музикално-театрална работилница"
Прочети повече

НУФИ "Филип Кутев", гр. Котел - обобщени резултати от анкетно проучване

Във връзка с проучване потребностите и интересите на учениците за работа в дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове бе проведена анкета с учениците от V до ХІІ к ...
На снимката: НУФИ "Филип Кутев" - гр. Котел, обл. Сливен
Прочети повече

Публична изява на група за занимания по интереси "Фолклор на етносите"

Участниците в група за занимания по интереси ''Фолклор на етносите'' към НУ «Иван Вазов» - гр. Дългопол се представиха с танц в градския коледен концерт, който се проведе в НЧ ''Никола Й. Вапцаров''-гр. Дългопол. Участници в концерта бяха самодейни колективи от гр. Дългопол, деца от детска градина ''Детелина'', от НУ ''Иван Вазов'', СУ ''Св.Климент Охридски''. Официални гости бяха кмета на град Дългопол, общински съветници, директори на училища, родители и граждани на община Дългопол.
На снимката: Фолклор на етносите - участие в коледен концерт
Прочети повече
1234