Новини

Публично мероприятие

В публичната изява ще вземат участие учениците от 8 а клас при Клуб за преодоляване на обучителни затруднения по математика. Тя ще протече под мотото “Математиката – основа на НТП“ и ще се представи в 303 училищен кабинет на ПГТМ"Христо Ботев", където работи клуба, като ще се представи ползата от изучаването и прилагането на науката Математика в живота и реалността, и ще се демонстрират придобити знания, компетентности и логическо мислене по темата Рационални уравнения.
На снимката: Математиката – основа на НТП
Прочети повече

Годишна изява

Рецитал по стихове на Христо Ботев и самостоятелен анализ на Ботева творба /по избор/. Учениците, участници в клуба, ще представят своите затвърдени знания и придобити умения за изразително изпълнение на Ботево стихотворение, включено в програмата за ДЗИ в 12 клас, и интерпретация на изучена лирическа творба.
На снимката: Патрона на училището Ботев
Прочети повече

Автомобилът на бъдещето - Презентация

На 11.06.2018г. участниците от клуб "Мотоспортът е магия" ще представят и наблегнат на съвременните методи и технологии за безопасност и екологичност на автомибила, чрез разработена и представена електронна презентация от тях. Целта е да се насочи вниманието на всички към опазване здравето и живота на хората в съвременния динамичен и забързан свят.
На снимката: автомобилът на бъдещето
Прочети повече

Математиката - приятна и полезна

Във връзка с приключване дейността на клуба по обучителни затруднения "Математика за всички", учениците ще се включат в една изява със състезателен характер. Ще са разделени на две групи, за да покажат пред свои съученици, преподаватели и представители на съвета "Твоят час" усвоени пропуски, затвърдени знания и умения, и че не бива да се плашим от математиката, защото тя наистина е приятна и полезна.
На снимката: обемни тела
Прочети повече

Български език и литература - 8 клас

Публичната изява на 11.06.2018г. на клуба по обучителни затруднения "Български език и литература - 8 клас" ще се проведе под надслов "Аз знам" във форма на състезание. Целта е участниците да демонстрират усвоените в процеса на работа през годината знания пред своите съученици, учители и представители на Съвета "Твоят час".
На снимката: АЗ ЗНАМ
Прочети повече

"По пътя на преклонението"

Група от 22-ма ученици от Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” - Пловдив се включи в 72-рия Национален туристически поход „По стъпките на Ботевата чета, ежегодно провеждан от 27.05 до 02.06. Тази година походът се проведе под патронажа на Председателя на Народното събрание – госпожа Цвета Караянчева, която присъства на откриването в Козлодуй и приветства участниците при закриването на похода на 02.06.2018 г. За цялостната добра организация на похода се грижеше Областна администрац ...
На снимката: "Българската Голгота"
Прочети повече

"По пътя на преклонението, водещ към смирение"

За да осъществим преминаването по 120-кметровия исторически път на героизъм и саможертва на Ботевата чета се погрижи и фирма DEVOREX, която подари на групата рекламни тениски и емоционално ни подкрепяше през цялото време.
На снимката: На колене пред паметника и саможертвата на геройски-загиналите
Прочети повече