Новини

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В ПМГ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“- ГР. ПЕРНИК

В ПМГ „Христо Смирненски“ – град Перник в началото на учебната 2017-2018 учебна година, бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от V,VI, VIII, IX, X, XI и XII клас във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана ...

Прочети повече

Съвет "Твоят час"

На 11.09.2017 г се проведе заседание на Обществения съвет към „Твоя час“. На него се избра председател и се утвърдиха правила за работата на съвета

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетното проучване

Желания на учениците от проведената анкета: Лека атлетика графичен дизайн бокс стрелба с лък зумба волейбол ръкоделие тенис конна езда математика вокална група баскетбол плуване шах

Прочети повече

Проведено анкетно проучване на потребностите на учениците в СУ" Христо Ботев", гр. Павел баня

Обобщени резултати от анкетно проучване на учениците от СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня Във връзка със стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05:2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията и за учене чрез дейности , развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час) “ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структу ...
На снимката: Учим, спортуваме, забавляваме се.
Прочети повече

Резулати от анкетно проучване в ОУ “Иван Вазов”,с.Голямо Враново,обл.Русе

Анкетно проучване в ОУ“Иван Вазов“във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за учебната 2017/2018г., бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на ...

Прочети повече

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРУЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГРАД ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА И РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТЪТ “ТВОЯТ ЧАС

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Средно училище „Васил Левски“, град Долни чифлик, област Варна беше проведено анкетно проучване за интересите и нужди ...

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване на учениците от 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“ гр.София

Във връзка със стратирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в 119 СУ “Академик Михаил Арнаудов“ - гр. София се проведе ...

Прочети повече

Анкетно проучване за интересите и потребностите на учениците в Средно училище "Черноризец Храбър"- град Пловдив

Във връзка със стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в СУ "Черноризец Храбър"-гр. Пловдив се проведе анкетно проу ...

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване на учениците от Второ ОУ "Никола Йонков Вапцаров"- гр. Варна

Във връзка със стратирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове във Второ ОУ"Никола Йонков Вапцаров, гр. Варна ...

Прочети повече

Анкетно проучване

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта бе проведена анкета сред учениците от втори до седми клас . Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 3 групи по интереси /в областите: здравно и гражданско образование и изобразително и приложно изкуство/ и 2 групи за преодоляване на обучителни затруднения / български език и литература/.

Прочети повече
12