Новини

Обобщени резултати от проучване на потребностите на учениците в ОУ "Отец Паисий" - гр. Варна за учебната 2017/2018 година

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта бе проведена анкета в I, II, III, IV, V, VI и VII класове . Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за сформиране на 8 групи по интереси /в областите български език и литература, математика, английски език, фолклор, гражданско, здравно и екологично образование / и 6 групи за преодоляване на обучителни затруднения /в областите български език и литература и математика /.
На снимката: училищен двор
Прочети повече

Обощени резултати от анкетно проучване сред учениците за дейностите в СУ "Христо Ботев", гр. Брусарци

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проект "Твоят час" бе проведена анкета с ученици от І до ХІІ клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 7 групи по интереси в областта "Изкуства и култура" и 9 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите "Математика" и "Български език и литература".

Прочети повече

Съвет "Твоят час" при Основно училище "Отец Паисий" - Силистра предложи за реализиране 17 дейности

На свое заседание, провело се на 04.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на учениците, обобщени от подадените заявления за информирано съгласие. От предложените за одобрение 16 дейности по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения, съветът взе решение да предложи на директора за реализиране 14 клуба по интереси, тъй като за един от клубовете по първо желание не са се записали ученици, а за втория клуб желаещите са само двама. Те ще бъдат пренасочени по тяхното вто ...
На снимката: Класьор с изработени продукти в клуб "Да готвим заедно" - 2016-2017 година
Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване сред учениците и учителите за дейности в ПГХРТ "Цар Симеон Велики"

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проект "Твоят час" бе проведена анкета в 9, 10, 11 и 12 класове. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 10 групи по интереси в областите: здравно образование и здравословен начин на живот, изкуства и култура, гражданско образование и спорт.

Прочети повече