Новини

Коледа идва- да празнуваме със своите близки

Родителите на първокласниците проведоха предварителна среща, за да разпределят ястията, които ще бъдат сложени на трапезата. Учителката оформи кът от старовремска къща, където да бъде извършен ритуала на Бъдни вечер. Друг кът бе отделен за макета”Бог се роди, Коледо” . С подходящи за възрастта им стихове, гатанки и приказки, децата научиха за празниците с новогодишен характер- от Игнажден до Стефановден. Информацията, която ръководителят и един родител разказаха, се оказа интересна и за г ...

Прочети повече

ДЕЙНОСТИ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ",С.ЧЕРВЕНЦИ,ОБЩ.ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2017/2018 Г.

На свое заседание, провело се на 05.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на учениците, обобщени от подадените заявления за информирано съгласие. От предложените за одобрение 4 дейности по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения, съветът взе решение да предложи на директора за реализиране 4 групи по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения.. Предложените клубове са както следва: По интереси: 1.Работилница-"Аз творя!" - с ръководител Добринка ...
На снимката: Ученици от ОбУ"Св.Ив.Рилски"
Прочети повече

Баба ми разказва за Бъдни вечер и Коледа

На 19.12.2017 г.в навечерието на светлите християнски празници учениците от дейностите за занимания по интереси: "Любопитко" - II а клас, "Любознайко" - II б клас и "Многознайко" - II в клас поканиха своите баби да им разкажат за Бъдни вечер и Коледа.
На снимката: Баба ми разказва за Бъдни вечер и Коледа
Прочети повече

Публични изяви на групи по интереси "Вокална група" и "Сръчни ръчички" при СУ "Христо Ботев", гр. Павел баня

Във връзка с предстоящият голям християнски празник Рождество Христово, групи по интереси „Вокална група“ и „Сръчни ръчички“ при СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня, развиващи дейност по Проект BG05:2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията и за учене чрез дейности , развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час) “ – фаза1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Съфинансиран от Европейския съюз ч ...
На снимката: Празнично ни е!
Прочети повече

Публични изяви на групите в ОУ"Добри Чинтулов", Варна - месец Ноември 2017

На 27.11.2017 г. в класната стая на II Ж клас в ОУ „Добри Чинтулов“ – Варна се проведе публична изява на групата за дейности по интереси „Учим руски език“ /21 ученици/ по проект „Твоят час” с ръководител Валя Василева. Гости на събитието бяха класният ръководител, учители от училището и родители. Изявата е предварително планирана с цел запознаване на родителите с работата на учениците в групата за извънкласни дейности. Гостите се включиха в темата „Игрите на моите родители, моите игри“. ...
На снимката: Публична изява "Учим руски език"
Прочети повече