Новини

ОУ “Св. Кл. Охридски“- гр. Кърджали и Клуб“ Млад Екскурзовод“ представят "Мистичният Египет"

В ОУ „Св. Кл. Охридски"-гр. Кърджали се проведе представителна изява на клуб „Млад Екскурзовод“ - "Мистичният Египет". Ученици от 5 клас представиха своите презентации и постери за Египет и Месопотамия . Ръководителят на клуба е старши учител Ваня Панайотова, която представи пред гостите на събитието – учители, ученици от 5, 6 и 7, обществен съвет. В края на изявата гости и участници изразиха своята удовлетвореност от възможностите, които предоставят електроните технологии за повишаване кач ...
На снимката: "Мистичният Египет"
Прочети повече

Коледна изложба на група "Мечтатели"

На 20.12.2017г. се проведе публична изява с децата група „Мечтатели“. Учениците с радост и въодушевление, под звуците на коледни песни работиха в работилничката на дядо Коледа, като творяха вълшебства за коледните и новогодишни празници. По време на работата си те се запознаха с коледните и новогодишни обичаи в България, както и посрещането на празниците в различни краища на света. С изработените красиви предмети децата подредиха изложба в училищното фоайе и участваха в Коледен благотворителен базар.
На снимката: Коледна изложба
Прочети повече

Обобщени резултати от анкетното проучване сред ученици и преподаватели за дейности в ОУ „Иван Вазов" – с. Пашови за учебната 2017/2018г.

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в училището бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от I, II, III, IV ,V,VI,VII и V ...

Прочети повече

Анкетно проучване

Във връзка с проучване желанията на учениците за участие в дейности по проект "Твоят час" се проведе анкета в VIII,IX, X, XI и XII класове. Обобщените резултати ни дадоха основание за формиране на 11 групи от които 6 по интереси в областите: наука, техника и технологии; предприемачество; здравно образование и здравословен начин на живот; хуманитарни познания, и спорт, както и 5 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите: български език и литература, физика , хуманитарни познания и чужд език.

Прочети повече