Новини

46 училища от област Силистра се включиха в "Твоят час"

На 28 юни 2017 г., от 9:00 часа в ПГМТ „Владимир Комаров”, гр. Силистра се проведе регионална кръгла маса по проект BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020, съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на изявата е по ...
На снимката: Децата показаха уменията си, получени в "Твоят час"
Прочети повече

Химията не е лесна, опознаеш ли я става интересна - публична изява

Химията не е лесна, опознаеш ли я става интересна - публична изява На 28.05.2017 г. учениците, участващи в извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения от клуб „Химията не е лесна опознаеш ли я става интересна“- 8 клас при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Златарица, се включиха в публична изява. Същата се състоя в стая 202 в СУ. Целта на представителната изява бе да покаже постигнатите знания и умения на учениците от групата. За целта бе подготвена викторина, включваща з ...
На снимката: Клуб по обучителни затруднения
Прочети повече

Публични изяви на групите за извънкласни дейности по интереси при СУ "Отец Паисий" гр.Мадан -месец юни

В Националната библиотечна седмица групата за извънкласни дейности по интереси "Умения за писане " с ръководител Искра Дюлгерова представиха в Градска библиотека „Антон Страшимиров" изработената от тях брошура . На 29 юни в Градска библиотека ученици от СУ "Отец Паисий" представиха заключителният етап по проект "Твоят час". Групата "Нови предизвикателства с английски език" с ръководител Бистра Чолакова представи събраната информация в огромен постер с детски речници, албуми, кулинарни книжк ...
На снимката: Публични изяви - месец юни
Прочети повече

Враца дръпна по успех заради "Твоят час"

Учениците от всички класове, които участват в националното външно оценяване във Враца, са увеличили успеха си заради "Твоят час". Това стана ясно на кръгла маса, свързана с учениците с обучителни затруднения, които участват в групи по проекта в областта. Децата от седми клас са се придвижили от предпоследното 27 на на 19 място на изпитите тази година. Четвъртокласниците са се изкачили от 11 на 18 място,. Абитуриентите също са се придвижили напред - от 15 на 14 място. Ощо 10 835 ученици са учас ...
На снимката: В "Твоят час"
Прочети повече