Новини

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТИ В ОУ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" , С. ЖИТНИЦА

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за включване в проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза 2“,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестационни фондове, бе проведена анкета за ученици и учители, която целеше да се уст ...

Прочети повече

Биология и здравно образование - състезание/викторина

Първа публична изява на учениците от клуба по интереси “Биология и здравно образование“ работещи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 ще се проведе на 29.01.2018г. в 301 кабинет, под формата на състезание-викторина между отбор „Био“ и отбор Б „Балкан“ под мотото „Аз мога, аз знам“. За всяка задача ще има фиксирано време за изпълне ...
На снимката: представяне
Прочети повече

Първа представителна изява – „Аз, красотата и величието на моят роден край” – презентации и беседи

Членуващите в клуба ученици ще представят свои презентации за известни културни, исторически и природни забележителности, намиращи се на територията на община Ботевград, които са част от обучителната програма на клуба за учебната 2017 – 2018 година по проект „Твоят час“ за ученици споделящи идеята за неформално обучение и здравословен начин на живот, чрез спорт и туризъм. Организираният ученически туризъм е част от политиката на училището, чиято цел е тяхното физическо и духовно развитие, укрепв ...
На снимката: Останки от крепостта Градище
Прочети повече

Публична изява

На 22.05.2018 г.се проведе публична изява на учениците от групата за обучителни затрузнения-IV клас.Пред родители,съученици и учители децата представиха пиесата "Щъркът иде".Най-добрите бяха отличени с награди.
На снимката: публична изява
Прочети повече

Клубно състезание

На 31.01.2018г. участниците от клуб ”Приложна електроника” с ръководител Ивалин Димитров щe проведат своята първа публична изява под формата на клубно състезание-викторина между Отбор „Ом“ и Отбор „Волт“. Ръководителят ще ги запознае с критериите за оценаване на двата отбора: бързина, съобразителност и верен отговор. На викторината ще присъстват като наблюдатели ученици от други специалности и класове, учители и представители на Съвета „Твоят час“, а въпросите ще се задават от водещата София Ива ...
На снимката: състезание-викторина
Прочети повече

Публична изява-Клубно състезание

В публичната изява на 19.02.2018г. ще вземат участие ученици от 11-а и 12-а клас, за да покажат своите придобити знания от задължителна професионална подготовка на специалността. По този начин ще бъдат излъчени най-добре представилите се за периода участници, чиято задача е да представят ПГТМ „Христо Ботев“-Ботевград в Регионалния кръг на Национално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“- Северозападен район.
На снимката: колаж
Прочети повече