Новини

Премиера на разказа "Албена" от Йордан Йовков

Днес, на 25 ноември 2016 г. от 18.00 часа, в бивш Драматичен театър град Силистра, ще се проведе театрална премиера на разказа "Албена" от Йордан Йовков. Актьори ще бъдат ученици от група „Театрално изкуство“ към ПМГ „Св. Кл. Охридски“. Дейностите на театралната група се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект (име) BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ...

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване във Втора английска езикова гимназия "Томас Джеферсън"

Анализ и обобщение на: Анкетна карта за ученици, по проект „Твоят час“ Въведение: Проучването е реализирано през м.септември 2016г., във формата на анкетни карти за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“. Целта на анкетата е установяване нивото на удовлетвореност, потребност и интерес на учениците. При осъщественото анкетиране се търси цялостно обществено мнение, както и изградено лично впечатление на учениците, като въпросите са насочени пря ...

Прочети повече

Стартира проект "Твоят час" в ОУ "Христо Смирненски"-гр. Пазарджик

На 02 ноември 2016г. в ОУ "Христо Смирненски"-гр.Пазарджик стартира проект "Твоят час". В резултат на проучване желанията на учениците с анкетни карти се сформираха пет групи:- в начален и прогимназиален етап по една група за преодоляване на обучителни затруднения по БЕЛ и три групи за занимания по интереси. Учениците ще спортуват, творят и ще се забавляват. Училището има опит в работата по проекти.
На снимката: ОУ "Хр. Смирненски"-гр. Пазарджик
Прочети повече

Сформиране на групи по проект "Твоят час" в IОУ "Иван Вазов" - гр. Свиленград

Анкетно проучване в Първо основно училище "Иван Вазов", гр. Свиленград във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Първо основно училище "Иван Вазов", гр. Свиле ...
На снимката: Танцов състав при IОУ "Иван Вазов"
Прочети повече

фаза 2

Стартира фаза 2. Потвърдени са дейнотите, регистрирани са ръководителите.

Прочети повече

Начало на дейностите

В СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Кресна започнаха дейностите по проект "Твоят час" с посещение в НП Пирин, гр. Сандански.

Прочети повече

Извънкласните дейности, идентифицирани от 157 Гимназия с изучаване на чужд език "Сесар Вайехо" и препоръчани извънкласни дейности от Съвета "Твоят час" към училището.

1. Арт визия 2. Музикален клуб 3. Волейболен клуб "Сесар Вайехо" 4. Пътешественици 5. „ Здравословен начин на живот ” 6. „Необятният свят на Бразилия и португалския език“ 7. Магията на танца 8. Философия 9. Умеем ли да четем и пишем 10. Необятният свят на математиката 11. Математика ? - Това е интересно ! 12. Четем, за да разбираме 13. Необятният свят на Испания и испанския език 14. "Cesar Vallejo tour" 15. "Испански език за всеки" 16. "Испанският език е лесен" 17. Волейболът - моята страст
На снимката: 157 ГИЧЕ "Сесар Вайехо"
Прочети повече

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА “ТВОЯТ ЧАС“

56. СУ „Проф. Константин Иречек“, район Люлин София, 1324, Столична община, Люлин-8, ул. „Търново“ № 37 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА “ТВОЯТ ЧАС“ В училищната програма планира: 1. деветнавесет дейности за преодоляване на обучителни затруднения; 2. единадесет дейности по интереси; 3. за работа с родители и близки на ученици, застрашени от отпадане; 4. за организиране на изяви на учениците, включени в извънкласните дейности; Въз основа на: 1. предложението на съвета „Твоят час“ за откритите с ...

Прочети повече

Стартирахме

На 2.11.2016г започнаха занятия на групите по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Прочети повече

УСПЕШЕН СТАРТ!

На 02.11.2016 г. стартира успешно проект BG05M2OP001-2.004.-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" - фаза 1 , финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове . Първите групи , които проведоха занимания с учениците по графика бяха: Групата "Опознай роди ...
На снимката: Клуб "Туризъм и пътешествия"
Прочети повече
1234