Новини

Анкетно проучване в Начално училище "Христо Ботев", гр. Пловдив

Анкетно проучване в Начално училище "Христо Ботев", гр. Пловдив Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Начално училище "Христо Ботев", гр. Пловдив, бе пров ...
На снимката: Начално училище "Христо Ботев", гр. Пловдив
Прочети повече

Обобщените резултати от проучване нуждите и желанията на учениците в ОУ "Отец Паисий" - гр. Варна

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта бе проведена анкета в I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII класове . Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за сформиране на 4 групи по интереси /в областите български език и литература, математика, английски език, фолклор, екология / и 6 групи за преодоляване на обучителни затруднения /в областите български език и литература и математика /.

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване сред учениците в ОУ "Отец Паисий" с.Габра

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час”) – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове бе проведено анкетно проучване в ОУ „Отец Паисий” с.Габра. В анкетата участваха ученици от І, II, III, IV, V, VI, VI ...

Прочети повече

Обобщаване на резултатите от анкетното проучване сред учениците и преподаватели за дейности в ОУ "Неофит Рилски" с. Градина

Във връзка с проучване потребностите и интересите на учениците за работа в дейности по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 бе проведена анкета сред учениците от І до VIII клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 3 групи по интереси: 2 групи сценични и танцови изкуства и група по приложни изкуства и ...

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване сред учениците и преподаватели за дейности в ОУ "Христо Ботев", с.Гулийка

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта бе проведена анкета от 1 до 8 клас . Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 4 групи по интереси;в областите екология изкуства и култура ;6 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите български език и литература .

Прочети повече

Извънкласните дейности, идентифицирани от Основно училище "Неофит Рилски" и препоръчани извънкласни дейности от Съвета "Твоят час" към училището.

1. Българският език-забавен и интересен Категория: Български език и литература, Дата на публикуване: 9.10.2016 г. Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г. Възраст: 1 клас, Брой занимания: 80 на Година Брой ученици в група: 10, Категория: Български език и литература Тип: Дейност за преодоляване на обучителни затруднения 2. Аз мога да смятам Категория: Математика, Дата на публикуване: 9.10.2016 г. Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г. Възраст: 2 клас, Бр ...

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетното проучване сред учениците и преподавателите за дейности в НУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Долни Дъбник, обл. Долни Дъбник

Във връзка с проучване потребностите и интересите на учениците за работа в дейности по проекта бе проведена анкета в І, II, III, IV клас . Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 6 групи по интереси в областите: сценични и танцови изкуства, техника и технологии, спорт, здравно образование и здравословен начин на живот и 2 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите: български език и литература и математика.

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетното проуване в ПГЛПЕХТ-Ямбол

Във връзка с реализиране на дейностите по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол, с ...
На снимката: ПГЛПЕХТ-Ямбол
Прочети повече

Анкетно проучване в Национална природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов", град София

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в анкетно проучване в Националната природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов", град София бе проведено а ...
На снимката: Лого на НПМГ
Прочети повече

Началото на проекта "Твоят час" в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев"

Началото на проекта "Твоя час" в Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Христо Ботев" е поставено. След проведените анкети за интересите на учениците бяха организирани клубове по интереси в областта на физика, химия, биология, литература и рисуване. Желанието на учениците за извънучилищни дейности и опознаване на българските планини и оцеляването в планината ни даде основание да организираме два туристически клуба. За препреодоляване на обучителните затруднения учениците ще работят в клубове по география, история и информационни технологии. Успех на всички участници!

Прочети повече
12345678910...