Новини

Анкета

Обявяване на предлаганите дейности по проекта. Проведено е анкетно проучване за предпочитанията на учениците.

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване в ОУ "Климент "-с. Юпер, общ.Кубрат, обл. Разград

Във връзка със стартирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ „Климент “- с. Юпер се проведе анкетно проучване за и ...

Прочети повече

Анкетно проучване за стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 г. в ОУ "Христо Ботев" с. Оризово

Във връзка със стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ „Христо Ботев“ с. Оризово се проведе анкетно проучване ...
На снимката: Годишна изложба на група "Творя и се забавлявам" вОУ "Христо Ботев" с. Оризово
Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване в ОУ "Климент Охридски"-с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас

Във връзка със стартирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ „Климент Охридски“- с. Дъскотна се проведе анк ...

Прочети повече

Резултати от анкетно проучване, проведено в Трето основно училище "Д-р Петър Берон" - Монтана

Във връзка със стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05:2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности , развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) “ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Трето основно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Монтана за втор ...

Прочети повече

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” СЛЕД НАПРАВЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” - ГР. ПАЗАРДЖИК

Обобщени резултати от анкетно проучване на учениците от Езикова гимназия „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик. Във връзка със стратирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чре ...
На снимката: ЕГ "Бертолт Брехт"
Прочети повече

Aнкетно проучване сред учениците за идентифициране на извънкласните форми в ОБУ“Иван Вазов“с.Врабево

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове бе проведено анкетно проучване за желанията на учениците от I до VII клас за участие в дейности по интереси и за пот ...
На снимката: ОБУ"Иван Вазов"
Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване на учениците от ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Ямбол

Във връзка със стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05:2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията и за учене чрез дейности , развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час) “ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Ямбол се проведе анкетно проуч ...

Прочети повече

Резултати от проведено анкетно проучване в ОУ "Ангел Кънчев", гр.Русе по проект "Твоят час"

Във връзка с проведено анкетно проучване на ученици от ОУ "Ангел Кънчев", гр.Русе по изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) се оформиха следните групи: По интереси - 7 групи -2 в областта на "спорта"; -1 в областта на "Предприемачество"; - 4 в областта на "Наука, техника и технологии". За преодоляване на обучителните затруднения: - 6 групи по БЕЛ; -1 група по Хуманитарни науки; -2 групи по математика.

Прочети повече

Резултати от проведено анкетно проучване в ОУ "Ангел Кънчев"- гр.Русе, за учебната 2017-2018 година, по проект "Твоят час"

Във връзка с проведено анкетно проучване на ученици от ОУ "Ангел Кънчев", гр.Русе по изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) се оформиха следните групи: По интереси - 7 групи -2 в областта на "спорта"; -2 в областта на "Предприемачество"; - 3 в областта на "Програмиране, дигитални умения, креативност...". За преодоляване на обучителните затруднения: - 6 групи по БЕЛ; -1 група по Чужд език; -2 групи по математика.
На снимката: Публични изяви на групите през 2016/2017
Прочети повече
12345