Новини

Анкета

Обявяване на предлаганите дейности по проекта. Проведено е анкетно проучване за предпочитанията на учениците.

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване в ОУ "Климент "-с. Юпер, общ.Кубрат, обл. Разград

Във връзка със стартирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ „Климент “- с. Юпер се проведе анкетно проучване за и ...

Прочети повече

Анкетно проучване за стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 г. в ОУ "Христо Ботев" с. Оризово

Във връзка със стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ „Христо Ботев“ с. Оризово се проведе анкетно проучване ...
На снимката: Годишна изложба на група "Творя и се забавлявам" вОУ "Христо Ботев" с. Оризово
Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване в ОУ "Климент Охридски"-с. Дъскотна, общ. Руен, обл. Бургас

Във връзка със стартирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ „Климент Охридски“- с. Дъскотна се проведе анк ...

Прочети повече

Резултати от анкетно проучване, проведено в Трето основно училище "Д-р Петър Берон" - Монтана

Във връзка със стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05:2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности , развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) “ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Трето основно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Монтана за втор ...

Прочети повече

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС” СЛЕД НАПРАВЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ” - ГР. ПАЗАРДЖИК

Обобщени резултати от анкетно проучване на учениците от Езикова гимназия „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик. Във връзка със стратирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чре ...
На снимката: ЕГ "Бертолт Брехт"
Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване на учениците от ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Ямбол

Във връзка със стартиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05:2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията и за учене чрез дейности , развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час) “ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Ямбол се проведе анкетно проуч ...

Прочети повече

Резултати от проведено анкетно проучване в ОУ "Ангел Кънчев"- гр.Русе, за учебната 2017-2018 година, по проект "Твоят час"

Във връзка с проведено анкетно проучване на ученици от ОУ "Ангел Кънчев", гр.Русе по изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) се оформиха следните групи: По интереси - 7 групи -2 в областта на "спорта"; -2 в областта на "Предприемачество"; - 3 в областта на "Програмиране, дигитални умения, креативност...". За преодоляване на обучителните затруднения: - 6 групи по БЕЛ; -1 група по Чужд език; -2 групи по математика.
На снимката: Публични изяви на групите през 2016/2017
Прочети повече

Резултати от проведено анкетно проучване в ОУ "Любен Каравелов", гр.Свиленград по проект "Твоят час"

Във връзка с проведено анкетно проучване на ученици от ОУ "Любен Каравелов", гр.Свиленград по изпълнение на проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) се оформиха следните групи: За занимания по интереси - 5 групи: - 1 група в областта на "Спорта": "Силата е в спорта"; - 3 групи в областта на "Култура и изкуство": "Танцът в моя живот", "Изобразит ...

Прочети повече

Обобщени резултати от анкетното проучване след учениците от ОУ "Проф. Иван Батаклиев" Пазарджик

От направените 503 анкети за проучване на интереса на учениците 377 от тях заявяват желание за участие в работата по проекта в следните области: Наука, техника, технологии – 118 Програмиране, дигитални компетентности, креативност и иновативно мислене- 65 Изкуство и култура - 102 Спорт- 92 Не могат да изберат - 28 След направения анализ на резултатите от проучването бяха предложени 15 групи за дейности по интереси Клуб „Приятели на книгата” Клуб „Написаното остава"” „Л ...
На снимката: ОУ "Проф. Ив. Батаклиев" Пазарджик
Прочети повече
1234