Новини

Анкетно проучване в 56. Средно училище “Проф. Константин Иречек”, гр. София

Анкетно проучване в 56. Средно училище “Професор Константин Иречек”, гр. София във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за учебната 2017/2018г в 56. Средно учи ...

Прочети повече

Учредяване на СЪВЕТ "ТВОЯТ ЧАС"

Във връзка с продължаване на Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“, в ПГТМ "Христо Ботев“- Ботевград се проведе учредително събрание на Съвета „Твоят час” на 15.09.2017г. , на което бе преизбран действащият до момента председател, нов секретар и се разработиха правила за работа.
На снимката: ПГТМ "Христо Ботев" - гр. Ботевград, обл. Софийска
Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване сред учениците и преподаватели за дейности за учебната 2017/2018 година

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта бе проведена анкета в I, II, III и IV класове. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 15 групи по интереси /в областите математика, спорт, изкуства и култура, гражданско образование,наука, техника и технологии, здравно образование и здравословен начин на живот / и 2 групи за преодоляване на обучителни затруднения /в област математика /.

Прочети повече

Анкетно проучване за интересите и потребностите на учениците в ОУ "Неофит Рилски", с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч

Във връзка със стратиране на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ОУ "Неофит Рилски", с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч ...

Прочети повече

Резултати от анкетно проучване, стартиране на дейности и ръководители-2017/2018г.

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в НУ "Проф. П.Нойков"-гр. Ямбол бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците от 1 до 4 клас. • В ...

Прочети повече

Анкетно проучване сред учениците за индентифициране на извънкласните форми в 18. СУ "Уилям Гладстон" , гр. София за учебната 2017/2018 година

Във връзка със стратирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в 18. СУ "Уилям Гладстон", гр. София се проведе анкетно пр ...

Прочети повече

Анкетно проучване сред учениците за индентифициране на извънкласните форми в ПГТМ"Христо Ботев",гр. Ботевград за учебната 2017/2018 година

Във връзка със стартирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в ПГТМ"Христо Ботев", гр. Ботевград се проведе анкетно про ...

Прочети повече

Анкетно проучване сред учениците за индентифициране на извънкласните форми във Второ СУ „Професор Никола Маринов, гр. Търговище за учебната 2017/2018 година

Във връзка със стратирането на дейностите за учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове във Второ СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище се п ...
На снимката: Второ СУ "Професор Никола Маринов"
Прочети повече

Обобщени резултати от анкетно проучване за учебната 2017/2018 година

Във връзка с Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в Средно училище „Христо Смирненски” – град Койнаре бе проведено анкетно проучване за интересите и нуждите на учениците ...

Прочети повече

Анкетно проучване в ПГСС гр. Чирпан

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта „Твоят час“ бе проведена анкета с учениците от VIII до XIII клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 12 групи по интереси /в областите Приложни изкуства , Институционални знания и култура, Колективни спортове, Знания за здравето, Сценични и танцови изкуства/ и 14 групи за преодоляване на обучителни затруднения /в областите математика и български език и литература, английски език, ИТ, География и икономика и Биология и здравно образование /.

Прочети повече
1234