Фондация "Материка"

Булстат: 148074723, Тип: Фондация
Варна, Варна, Варна, Головина 15
Представител: Вяра Михайлова Николова
Лице за контакт: Вяра Михайлова Николова

Ръководители на извънкласни дейности

Липсва публикувана информация.

Предлагани извънкласни дейности