Кабината БГ ООД

Булстат: 200590600, Тип: Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Избери, Изберете, Изберете, София, цар петър 9
Представител: Тодор Василев Георгиев
Лице за контакт: Тодор Василев Георгиев

Ръководители на извънкласни дейности

Липсва публикувана информация.

Предлагани извънкласни дейности