Сдружение " Дай,бабо,огънче!"

Булстат: 113595360, Тип: Сдружение
Перник, Перник, Перник, ул Първи май 21
Представител: Жана Алексиева Йорданова
Лице за контакт: Жана Алексиева Йорданова

Ръководители на извънкласни дейности

Липсва публикувана информация.

Предлагани извънкласни дейности