Пепа Ганчева Филина

Тип: Физическо лице
Пазарджик, Панагюрище, Панагюрище, "Васил Левски" 38

Профил на ръководител

Пепа Ганчева Филина
Образование: , Месторабота: ОУ "Проф.Марин Дринов"
Електронна поща: pgtf@abv.bg, Телефон: 0878889803

Предлагани извънкласни дейности