Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

Булстат: 000 713 587, Тип: Сдружение
София (град), Столична, София, София, ул. "Александър Жендов" 5
Представител: Николай Станимиров Бадински
Лице за контакт: Георги Чанков Апостолов

Ръководители на извънкласни дейности

Липсва публикувана информация.

Предлагани извънкласни дейности