Асоциация ИНТЕГРО

Булстат: 130986233, Тип: Сдружение
Разград, Разград, Разград, гр. Разград ул. "Осъм"4
Представител: Лилия Савкова Макавеева
Лице за контакт: Кадрин Ахмедов Хасанов

Ръководители на извънкласни дейности

Липсва публикувана информация.

Предлагани извънкласни дейности