АКВАМОНТ ООД

Булстат: 112124117, Тип: Дружество с ограничена отговорност (ООД)
Пазарджик, Пазарджик, Пазарджик, гр.Пазарджик ул."Гаврил Кръстевич"4
Представител: Теодора Петрова Старева
Лице за контакт: Гергана Давидова Георгиева

Ръководители на извънкласни дейности

Липсва публикувана информация.

Предлагани извънкласни дейности