Център за обществени политики и практики

Булстат: 177018407, Тип: Сдружение
София (град), Столична, София,
Представител: Силвия Петрова Славчева
Лице за контакт: Силвия Петрова Славчева

Ръководители на извънкласни дейности

Липсва публикувана информация.

Предлагани извънкласни дейности