ЦПЛР-НАОП"Николай Коперник"

Булстат: 000087375, Тип: Обслужващо звено в системата на образованието
Варна, Варна, Варна, Приморски парк 4
Представител: Свежина Кирилова Димитрова
Лице за контакт: Иванка Трифонова Гецова-Момчева

Ръководители на извънкласни дейности

Липсва публикувана информация.

Предлагани извънкласни дейности