АНКЕТНА КАРТА

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЕКТА "ТВОЯТ ЧАС"

Здравейте!

С тази анкета искаме да проучим каква е степента на удовлетвореност от участието на детето ви в дейности по проекта "Твоят час".

Анкетата е анонимна. Вашето мнение е важно за нас!

Вашите отговори ще ни помогнат да удовлетворим в най-голяма степен очакванията на вашите деца от извънкласните дейности и да изградим по-ефективна среда за взаимодействие и сътрудничество между всички заинтересовани. Можете да попълните анкетата няколко пъти - за всяко едно от децата си.