Образователен комплект "Земетресения и вулкани"

Описание: Описание: Материалите са подготвени в рамките на проекта " Повишаване на информираността за земетресенията и справянето с детските емоции (RACCE)", финансиран от Главният директорат "Гражданска защита" на ЕК, 2012 г. дело са на експерти от България, Гърция, Италия и Франция. Целевата група са ученици на възраст 7-11 години. Комплектът съдържа: 1. Теоретично ръководство. Тук ще намерите информация за историята и произхода на природните феномени, къде са съсредоточени сеизмичните и вулканични дейности, подробно представяне на земетресението като феномен и бедствие, психологическите последици върху децата, ролята на родителите и на учителите в преодоляването на последиците. 2. Ръководство на учебните дейностите, в коетоще откриете: • Как да осъществите дейностите. • Каква е целта на всяко упражнение. • Приблизителната продължителност на всяко упражнение. • Материалите, които придружават всяко упражнение. • Допълнителните материали, които са необходими за всяко упражнение в комплекта. • Възрастта, за която е подходящо всяко упражнение. Разбира се, в зависимост от познанията на децата, обучителят може да използва упражнения, подходящи за по-голяма възрастова група. • Връзката между хипотетични въпроси, задавани от децата, и определени дейности в образователния комплект. • Всякаква важна информация, необходима за осъществяването на дадена дейност. • Отговорите към въпросите от всяко упражнение. Общият брой на засегнатите и разгледани теми чрез Дейностите е 18: 1. Какво е природен феномен? 2. Какво е земетресение? 3. Какво е вулканично изригване? 4. Какви са последствията от земетресенията или вулканичните изригвания? 5. Защо има земетресения? 6. Защо изригват вулканите? 7. Откъде произлизат тези феномени? 8. Как протича земетресение? 9. Кога има земетресения? 10. Как изригват вулканите? 11. Кога изригват вулканите? 12. Къде срещаме тези феномени и защо? 13. Каква е връзката между земетресенията и вулканичните изригвания? 14. Можем ли да предскажем земетресение или вулканично изригване? 15. Как мога да се подготвя да се справя със земетресение или вулканично изригване? 16. Какво мога да направя преди земетресение или вулканично изригване? 17. Какво мога да направя по време на земетресение или вулканично изригване? 18. Какво мога да направя след земетресение или вулканично изригване? Те са групирани са в 6 основни подтеми: • Природни феномени; • Структура на Земята; • Континентален дрейф; • Карта на света, Карта на Европа; • Предсказване или измервания; • Подготвеност А ето и съдържание на Дейности в комплекта: 1. Природните феномени 2. Движенията на Земята 3. Преди и след 4. Структура на Земята 5. Да се запознаем с картите 6. Митове и истории 7. Последствията 8. Истини и заблуди 9. Какво да направим 10. Пропукването на Земята 11. План за евакуация 12. Природни бедствия и емоции 13. Води ме 1 14. Води ме 2
Изисквания:
Тематична област: Социални и граждански компетентности Производител: Консорциум по проект RACCE
Предлага се за възраст от 1 до 4 клас
Технология на обучение: Игрово обучение
Начин на предоставяне: Пакетирано съдържание
Поддръжка:
Цена: 25,00
Продуктът се предлага от юридическо лице: Сдружение "Център за образователни инициативи"
Представител: Цветан Цветански