програма "Приятелите на Зипи" за София

Описание: „Приятелите на Зипи“ е международно призната програма за насърчаване на психичното здраве, която стимулира децата да се справят с проблеми и кризисни ситуации по здравословен и конструктивен начин. В процеса на игра и учене едни от други, водени от учителя, децата ще придобият умения за разрешаване на конкретни проблеми и ще разбират и овладяват както своите собствени емоции, така и тези на другите. Програмата е изградена около поредица илюстрирани разкази за едно насекомо, отглеждано като домашен любимец, наречено Зипи, и неговите приятели – група малки деца. В програмата децата се учат да прилагат различни стратегии за справяне с трудностите, повишават собствената си самооценка и подобряват устойчивостта си на травматични събития. Това ги овластява да помагат на себе си и на другите, да приемат и ценят различията на децата в класа. „Приятелите на Зипи” е одобрена от Световната здравна организация и България е 28-мата държава, в която стартира нейното приложение. Програмата „Приятелите на Зипи” стартира в началото на всяка учебната година за подготвителна група и 1-ви клас. Структура на програмата и продължителост • Програмата се състои от 6 модула, всеки от по 4 занятия, тоест общо 24 занятия. • Програмата е разделена на модули, посветени на темите: чувства, общуване, взаимоотношения, разрешаване на конфликти, справяне с промени, загуби и трудности. • Всяко занятие е с продължителност от 45 мин до 1 час. • На седмица се преподава по 1 занятие. • Представлява поетапна програма – всяко занятие надгражда предходен материал. • За да завършите програмата, ви е необходима една учебна година.
Изисквания: Програмата изисква учителите, които ще прилагат програмата да преминат обучение и да бъдат лицензирани.
Тематична област: Гражданско образование Производител: Partnership for Children, Фондация "Асоциация Анимус"
Предлага се за възраст от 1 до 1 клас
Технология на обучение: Игрово обучение
Начин на предоставяне: Пакетирано съдържание
Поддръжка: Учителят преминава обучение и се лицензира еднократно, подписва формуляр за защита на авторското право, след което може да прилага програмата неограничено време.
Цена: 600,00
Продуктът се предлага от юридическо лице: Фондация "Асоциация Анимус"
Представител: Надежда Стойчева