Програма „Приятелите на Ябълка“ за София

Описание: Програмата „Приятелите на Ябълка“ е предназначена за деца на възраст между 6 и 9 години. Тя подпомага емоционалното им развитие и изгражда умения за справяне с трудни чувства и ситуации. Програмата се провежда от учител и не изисква да имат специална подготовка и умения. Занятията не са базирани на съревнование, а насърчават участниците да работят заедно, да споделят идеите си и да си помагат. Програмата„Приятелите на Ябълка“ се състои от 24 занятия, провеждани веднъж в седмицата, посветени на шест теми или модула: • Чувства • Общуване • Приятелство • Решаване на проблеми • Промени • Продължаваме напред Всяко занятие е с продължителност от 45 мин до 1 час. На седмица се преподава по 1 занятие. Представлява поетапна програма – всяко занятие надгражда предходен материал. За да завършите програмата, ви е необходима една учебна година.
Изисквания: Програмата изисква учителите, които ще прилагат програмата да преминат обучение и да бъдат лицензирани.
Тематична област: Гражданско образование Производител: Partnership for Children, Фондация "Асоциация Анимус"
Предлага се за възраст от 2 до 4 клас
Технология на обучение: Игрово обучение
Начин на предоставяне: Пакетирано съдържание
Поддръжка: Учителят преминава обучение и се лицензира еднократно, подписва формуляр за защита на авторското право, след което може да прилага програмата неограничено време.
Цена: 600,00
Продуктът се предлага от юридическо лице: Фондация "Асоциация Анимус"
Представител: Надежда Стойчева