SolidWorks Office Premium

Описание: SolidWorks, SolidWorks Office Professional, SolidWorks Office Premium – системa за машиностроително проектиране. SolidWorks е 3D CAD система, за проектиране на детайли и сглобени единици, чертане, изделия от листов материал, инструментална екипировка, сложни форми, заварени конструкции, стандартизирана библиотека, тръбопроводи и кабелни системи, фотореалистична визуализация и анимация и др.
Изисквания: Минимални изисквания: CPU: Pentium4 2800 MHZ; RAM: 1GB; HDD: 7GB; Video: 128MB, 400/600 MHz; Поддържани операционни системи: WinXP;Win7;Win8;Win8.1;Win10.
Тематична област: Наука, техника и технологии Производител: SolidWorks Corporation (USA)
Предлага се за възраст от 11 до 12 клас
Технология на обучение: Обучителен курс за самостоятелна подготовка
Начин на предоставяне: Пакетирано съдържание
Поддръжка: ДиТра ООД
Цена: 15000,00
Продуктът се предлага от физическо лице.