G Suite for Education

Описание: G Suite for Education е новото име на известния пакет за онлайн обучение Google Apps for Education, създаден от технологичния гигант Google, за да подпомогне обучението на децата по света. Продуктът G Suite for Education предназначен за учебни заведения за разлика от G Suite, който е насочен към търговски организации, е напълно безплатен и училищата няма да е необходимо да заплащат месечен абонамент за потребител/ученик от $10 за да ползват неограничено пространство в облачната система на Google. С налагането на пакета във вашето училище, Вие ще разполагате с познати продукти като Gmail, Docs, Drive и Calendar от безплатния пакет. В пакета за училища с неограничени облачни ресурси обаче ще бъде включено наличието на административна конзола, която ще помогне да управлявате по-добре учебните ресурси, а с продукта Google Sites ще имате на разположение и индивидуални страници както за всеки потребител и така и за училището. С Google Classroom на ваше разположение ще бъде налично приложение, което наподобява изцяло Moodle, но без необходимост от хостване и системна поддръжка. Пакетът предлагам от българския дистрибутор включва редица скриптове, насочени да облекчат работата на българските училища със създаване на функционалности на училищната система като: - изграждане на системен уеб сайт, който да бъде интегриран с обучителната система; - идентификация на всеки потребител с вход с индивидуален електронен (email) адрес с домейн на организацията; - видимост единствено на страниците, до които потребителят има достъп; - възможност за създаване на индивидуални класни стаи; - възможност за създаване на стаи за преподаване на учебния материал по предмети; - създаване на методика и система за отчитане на присъствието на учениците и преподавателите в начало/край на учебно занятие; - създаване на методика и система за дигитално провеждане на изпити и обработка на резултатите; - възможност за защита на потребителските акаунти с въвеждане на идентификация с мобилен телефон и електронен адрес; - възможност за централно управление на потребителите; - възможност системата да бъде използвана както за присъствено преподаване на учебен материал, така и за дистанционно обучение; - индивидуализиране на системата с влагане на лого на училището. Пакетът е изключително подходящ за обучения, предвидени да се извършат с дигитални средства, включително тематичните области "Математика", "Наука, техника и технологии", "Български език и литература", "Здравно образование и здравословен начин на живот", "Гражданско образование", "Предприемачество", "Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене", "Изкуства и култура", "Спорт", "Чужд език", "Дигитална компетентност", "Хуманитарни науки", "Социални и граждански компетентности" и "Природни науки". В допълнение пакетът на българския дистрибутор включва скриптов пакет, позволяващ автоматично тестване и оценяване на учениците в шестобална система с помощта на Google Forms. Предложената система изисква минимално инвестиране от страна на учебното заведение за приемане на технологията и е с осигурена безплатна поддръжка от страна на Google. С над 10 годишна история G Suite е доказано най-добрият облачен пакет в света. Повече информация за пакета е налична на адрес: https://www.google.com/edu/
Изисквания: Пакетът е облачен и няма изискване към системни платформи. За провеждане на учебен процес, на обучаемите следва да се осигури достъп до компютри и/или таблети.
Тематична област: Математика Производител: ТЕХФИНАНС ООД
Предлага се за възраст от 1 до 12 клас
Технология на обучение: Колаборативно обучение (виртуални лаборатории и класни стаи)
Начин на предоставяне: Пакетирано съдържание
Поддръжка: Пакетът е облачен и няма изискване към системни платформи /Windows, Android, Linux и т.н./. За провеждане на учебен процес, на обучаемите следва да се осигури достъп до компютри и/или таблети.
Цена: 3000,00
Продуктът се предлага от физическо лице.