Образователен софтуер Envision

Описание: Енвижън се използва по време на учебните часове от учителя и учениците. За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик, системата дава възможност за едновременно взаимодействие на множество потребители. За своята работа тя изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците. След като са получили визуални знания, децата имат възможността да взаимодействат със системата. Посредством своите мишки, те взимат участие в различни видове дейности с отборен или състезателен характер. Публичният портал на „Енвижън” дава достъп на учителите до предварително разработено учебно съдържание. Te могат да споделят създадените от тях уроци или да се сдобият с вече разработени материали. Наличното съдържание надхърля 1400 урока.
Изисквания: Операционна система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 1.8-GHz процесор 1 GB Рам 1 GB свободно дисково пространство USB 2.0 порт
Тематична област: Наука, техника и технологии Производител: Нимеро ООД
Предлага се за възраст от 1 до 12 клас
Технология на обучение: Електронно съдържание (видео, текст, аудио)
Начин на предоставяне: Авторски инструменти и платформи за електронно обучение
Поддръжка: Годишна поддръжка включваща: софтуерни актуализации, обучения и открити уроци.
Цена: 200,00
Продуктът се предлага от юридическо лице: Нимеро ООД
Представител: Румен Бакалов