Е-правителство за обучение в учебно предприятие /учебно-тренировъчна фирма/

Описание: За нормалното протичане на дейностите в учебното предприятие/учебно-тренировъчна фирма са създадени електронни служби и регистри към Центъра на учебно-тренировъчните фирми, МОН. Чрез тях се симулира дейността на държавни структури и финансови институции, които са част от пазарната среда. Учениците и учителите могат да ползват услугите на следните учебни институции: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА – Търговски регистър и Регистър БУКТСТАТ РЕГИСТЪР НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС КОМУНИКАЦИОНЕН УКАЗАТЕЛ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Регистрация на трудовите договори Месечни осигурителни вноски и данъци върху доходите ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО БУКТБАНК АД За разплащателни сметки на физически и юридически лица Банкови документи Управление банков надзор УЧЕБНА БОРСА "УНИСТОК" РЕГИСТРАЦИЯ В СВЕТОВНАТА МРЕЖА НА учебните предприятия EUROPEN-PENInternational
Изисквания: Вписване в Регистър на учебните институции, провеждащи обучение чрез учебно предприятие на www.buct.org
Тематична област: Предприемачество Производител: ЦУТФ, EUROPEN-PENInternational
Предлага се за възраст от 5 до 12 клас
Технология на обучение: Симулационно обучение (виртуална реалност и добавена реалност)
Начин на предоставяне: Авторски инструменти и платформи за електронно обучение
Поддръжка: Център на учебно-тренировъчните фирми
Цена: 50000,00
Продуктът се предлага от юридическо лице: Център на учебно-тренировъчните фирми
Представител: Дария Маврудиева