Предлагани електронни продукти

Резултати от състезания в реално време

Тематична област: Спорт , Технология на обучение: Мобилно обучение, Подробна информация

SolidWorks Office Premium

Тематична област: Наука, техника и технологии, Технология на обучение: Обучителен курс за самостоятелна подготовка, Подробна информация

G Suite for Education

Тематична област: Математика, Технология на обучение: Колаборативно обучение (виртуални лаборатории и класни стаи), Подробна информация

G Suite for Education

Тематична област: Наука, техника и технологии, Технология на обучение: Колаборативно обучение (виртуални лаборатории и класни стаи), Подробна информация

G Suite for Education

Тематична област: Наука, техника и технологии, Технология на обучение: Колаборативно обучение (виртуални лаборатории и класни стаи), Подробна информация

G Suite for Education

Тематична област: Наука, техника и технологии, Технология на обучение: Колаборативно обучение (виртуални лаборатории и класни стаи), Подробна информация

G Suite for Education

Тематична област: Наука, техника и технологии, Технология на обучение: Колаборативно обучение (виртуални лаборатории и класни стаи), Подробна информация

G Suite for Education

Тематична област: Български език и литература, Технология на обучение: Колаборативно обучение (виртуални лаборатории и класни стаи), Подробна информация
1234567