Публични изяви

2018-04-30 | 15:30 | 109

Ние знаем да рецитираме

На 30.04.2017 г. учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения от четвърти клас показаха своите знания и умения, натрупани в часовете по програма „Твоят час”, в публична изява пред съученици и учители. Основната цел на изявата беше учениците да споделят с присъстващите своите постижения, по пътя към преодоляването на констатираните в началото на учебната година образователни дефицити по български език и литература. В първата част на изявата учениците представиха рецит ...Прочети повече
2018-04-30 | 16:10 | 109

Ние можем. Богатството на българския език - 2 част.

Във втората част от публичната изява четвъртокласниците решаваха интересни задачи, с които да покажат какво са научили. Изявиха се с: диктовка, препис, показаха знания за строежа на езика и неговото богатство (съставяха изречения от думи, задаваха гатанки). Съучениците освен публика бяха и жури, което помогна на учителката да бъдат отличени най-добрите трима. Всички ученици получиха награди. С изявата учениците приключиха успешно участието си в проекта за отминаващата учебна година.Прочети повече
2018-04-30 | 14:00 | СУ "Свети Паисий Хилендарски"

”Като шеф готвачите”

На 30.04.2018 година се проведе публична изява на учениците от клуб“Кулинарен свят“ сформиран по Проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004 на тема „Като шеф готвачите“. На нея учениците от клуба показаха своята сръчност,фантазия и умения и приготвиха вкусни и здравословни ястия. На събитието присъстваха родители,учители и много ученици.

На снимката: Като шеф готвачите

Прочети повече
2018-04-30 | 16:10 | НУ "Станислав Доспевски"

"Аз съм математик"

Публична изява на група за обучителни затруднения по математика , учениците на госпожа Белчинска показаха напредъка си в областта, пред родители и учители.

На снимката: Последен час

Прочети повече
2018-04-30 | 12:45 | Мултимедиен кабинет

КАКВО ЗНАМ И МОГА

Учениците от групата за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература по проект "Твоят час" с ръководител Бояна Данева ни показаха своите знания и умения на представителна изява под наслов "Какво знаем и можем". През тази учебна година те работиха усърдно и постигнаха много добри резултати. Ние, техните родители и учители, сме горди с постиженията им. Пожелаваме им да бъдат все така упорити, да си поставят и постигат все по-високи цели.

На снимката: 1

Прочети повече
2018-04-30 | 12:10 | класна стая на 2 клас

Моите постижения по математика

Учениците от клуба показаха напредъка си по математика в Математическо състезание. Останаха доволни от постигнатите резултати и много се радваха на наградите. Истинската радост обаче дойде от пълните шестици, които получиха при решаване на упражненията от любимото им „Уча се”.Изявата завърши с припомняне на работата ни през годината със снимков материал. Присъстваха родители и учители. Гости на изявата бяха госпожа М.Драгиева, директор на ОУ”Христо Ботев”, госпожа Ваня Габърска, предст ...

На снимката: Моите постижения по математика

Прочети повече
2018-04-30 | 09:00 | СУ "Иван Вазов"

"Вазови дни" - самостоятелна изложба

12- годишната Кристиана Пачева отСУ „Иван Вазов“ подари на училището си самостоятелна изложба от картини в различен стил и техника на рисуване. Това стана в рамките на традиционните „Вазови дни”, посветени на патрона на учебното заведение и по повод 95- годишния му юбилей. Изложбата бе открита като част от проекта „Твоя час“, който цели развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

На снимката: Изложба

Прочети повече
2018-04-30 | 13:30 | ОУ "Христо Смирненски", с. Самоводене

Викторина за математици. Награждаване на учениците от групата за постигнатите резултати. Раздаване на грамоти

Учениците от групата бяха разделени на три отбора. При преминаването през етапите всеки отбор получаваше точки като накрая, отборът спечелил най-много точки получи грамота за първо място и награда. За второ и трето място, учениците също получиха грамоти и награди. А след това всеки ученик получи още една грамота за постигнатите резултати по време на проекта.

На снимката: Представяне на етапите

Прочети повече
2018-04-30 | 14:30 | ЕГ " Проф. д-р Асен Златаров"

Литературните задачи - лесни и забавни

Когато мотивацията за учене не е достатъчна, се получава разминаване в целите и в пътя им на изпълнение между преподавател и ученици. Затова с такива ученици се наложи да се работи допълнително именно по посока на мотивацията. Занятието на групата "Битката за 41. задача" целеше да провокира интереса най-напред чрез интерактивни упражнения, с които да се припомнят базисни литературни факти. Беше замислено като състезание между групи, сформирани чрез игра, показваща отново знанията им в областта ...

На снимката: В битка за победата

Прочети повече
2018-04-30 | 15:00 | ОУ " Св. Св. Кирил и Методий"

Тържество

На 30.04.2018 г. В ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ село Ковачево се проведе представително занятие по проек „Твоят час“ с ученици от ІІ клас, които са включени в група за преодоляване на обучителни затруднения по математика . Представителното занятие е на тема “Математиката е забавна, полезна и интересна“. На занятието присъстваха г-н Трифон Богданов – директор на училището, родители , учители и ученици . Целта на представителното занятие бе учениците да покажат какви знания , ум ...

На снимката: връчване на грамоти

Прочети повече
12345678910...