Публични изяви

2018-06-29 | 13:30 | училището

Организиране на изложба-изобразително и приложно изкуство

Учениците от групата по интереси,,Талантливи и сръчни" ще организират изложба с изработени от тях произведения на изобразителното и приложно изкуство и ще ги представят пред родители и гости на Община-Лом.Прочети повече
2018-06-27 | 14:00 | СУ "Св.Кл.Охридски"-Ловеч

Бъдеща публична изява

Бъдеща публична изява ще бъде „Чудото на човешкото тяло“ на 27.06.2018, с която ще финализираме работата си по проекта за учебната2017/2018г. Място на провеждане-кабинет по Биология.

На снимката:

Прочети повече
2018-06-20 | 13:35 | Компютърен кабинет на училището

Предстояща публична изява

Представяне на изложба, изготвена от участниците в ИИД "Прозорец към дигиталния свят", представяща снимки, колажи и щампи

На снимката: Участници в групата в подготовка за предстоящата публична изява

Прочети повече
2018-06-04 | 13:30 | училището

Презентиране на училищен вестник

Пред родители, гости от ЦНСТДМ-Лом и представител на ,,Ломпрес" учениците от групата по интереси ,,Млад програмист" ще презентират изготвен от тях вестник, съдържащ есета на ученици от училището, други интересни факти от училищния живот и работата на останалите групи по проекта, както и развлекателни кръстословици и ребуси.Прочети повече
2018-06-01 | 13:30 | училището

Математическо състезание

Със забавни логически игри и задачи учениците, разделени на два отбора от групата по ,,Математика" ще представят пред училището и гости от Община-Лом на публичната изява наученото през годината по програмата.Прочети повече