Професионална гимназия по икономика "Карл Маркс"

Тип: Професионална гимназия, Професионална гимназия
ул."Елица" №1
Смолян, Смолян, Смолян
Директор: Мария Иванова Дамова-Мечкарска
Лице за контакт: Христо Николов Вакев

КЛУБ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Дигиталните умения
Дата на публикуване: 9.10.2016 г., Търси се от 20.10.2016 г. до 5.5.2017 г.
Подробна информация

КЛУБ ПО ФУТБОЛ

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 9.10.2016 г., Търси се от 20.10.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

КЛУБ ПО ЕКОЛОГИЯ

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Екология
Дата на публикуване: 9.10.2016 г., Търси се от 20.10.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

КЛУБ по БАДМИНТОН

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Индивидуални спортове
Дата на публикуване: 9.10.2016 г., Търси се от 20.10.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Тематична област: Чужд език, Тематична подобласт: Английски език
Дата на публикуване: 9.10.2016 г., Търси се от 20.10.2016 г. до 20.5.2017 г.
Подробна информация

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 9.10.2016 г., Търси се от 20.10.2016 г. до 20.5.2017 г.
Подробна информация
12

КЛУБ ПО ЕКОЛОГИЯ

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот, Тематична подобласт: Екология
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 20.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

КЛУБ по БАДМИНТОН

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Индивидуални спортове
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 20.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

АРТ АТЕЛИЕ

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 20.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

КЛУБ "МЛАД СЧЕТОВОДИТЕЛ"

Тематична област: Предприемачество, Тематична подобласт: Икономика и бюджет
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 20.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

КЛУБ "МОЯТ ПЪРВИ БИЗНЕС ПРОЕКТ"

Тематична област: Предприемачество, Тематична подобласт: Икономика и бюджет
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 20.10.2017 г. до 30.4.2018 г.
Подробна информация

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Тематична област: Чужд език, Тематична подобласт: Английски език
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 20.10.2017 г. до 20.5.2018 г.
Подробна информация
123

КЛУБ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 20.10.2016 г. до 5.5.2017 г.
Подробна информация

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Тематична област: Чужд език
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 20.10.2016 г. до 20.5.2017 г.
Подробна информация

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 20.10.2016 г. до 20.5.2017 г.
Подробна информация

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 2

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 20.10.2016 г. до 30.4.2017 г.
Подробна информация

КЛУБ "МОЯТ ПЪРВИ БИЗНЕС ПРОЕКТ"

Тематична област: Предприемачество
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 20.10.2016 г. до 30.4.2017 г.
Подробна информация

КЛУБ ПО ФУТБОЛ

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 20.10.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация
12

КЛУБ “ENGLISH IN MIND”- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Тематична област: Чужд език
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 20.10.2017 г. до 20.5.2018 г.
Подробна информация

КЛУБ "ИСКАМ ДА СЪМ ГРАМОТЕН" - БЕЛ

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 20.10.2017 г. до 20.5.2018 г.
Подробна информация

КЛУБ "УСПЕШНИ НА МАТУРА" - БЕЛ

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 20.10.2017 г. до 30.5.2018 г.
Подробна информация

КЛУБ ПО ЕКОЛОГИЯ „СИЛИВРЯК“

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 20.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

КЛУБ по БАДМИНТОН

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 20.10.2017 г. до 15.6.2018 г.
Подробна информация

КЛУБ "МОЯТ ПЪРВИ БИЗНЕС ПРОЕКТ"

Тематична област: Предприемачество
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 20.10.2017 г. до 30.4.2018 г.
Подробна информация
123
Ирена Симеонова Недева
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ "Карл Маркс"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879020033
Ангел Иванов Караиванов
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ „Карл Маркс“
Електронна поща: [email protected], Телефон: 8 36 67
Ева Станимирова Бакалова
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ „Карл Маркс“
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879020041
Гергана Колева Добрева-Цветкова
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ „Карл Маркс“
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879020032
Еманоила Петрова Величкова
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ „Карл Маркс“
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888885941
Йорданка Димитрова Сбиркова
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ „Карл Маркс“
Електронна поща: [email protected], Телефон: 8 49 36
Пенка Василева Василева
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ „Карл Маркс“
Електронна поща: [email protected], Телефон: 8 03 87
Емилия Карамфилова Стойкова-Алдумирова
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ „Карл Маркс“
Електронна поща: [email protected], Телефон: 8 75 55
Елмира Здравкова Бонкалова-Косова
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ „Карл Маркс“
Електронна поща: [email protected], Телефон: 8 12 81
Весела Димитрова Бечева
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ "Карл Маркс"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 6 95 53
Софка Сергеева Кубинска
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ "Карл Маркс"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 8 53 51
Валентина Милкова Велкова
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ "Карл Маркс"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889090105
Мария Златкова Черпокова
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ "КарлМаркс"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 8 58 11
Стела Велкова Пишинова
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ "КарлМаркс"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0877065000
Арсен Тихомиров Лободов
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ "Карл Маркс"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879020028
Величка Костадинова Тодорова
Образование: Средно, Месторабота: ПГИ "Карл Маркс"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0876554246
Цеца Николова Делева
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ "Карл Маркс"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879020026
Стела Атанасова Добрикова
Образование: Висше, Месторабота: ПГИ "Карл Маркс"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879020040
Красимир Асенов Парунов
Образование: Висше, Месторабота: Общественик
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0885238695
Недялка Петрова Николова
Образование: Средно, Месторабота: КАТ - Смолян
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0876261838
Минка Бисерова Георгиева
Образование: Средно, Месторабота: Салон за красота
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0877664646

 • Директор

  Мария Иванова Дамова-Мечкарска

  Тел: 62630
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Христо Николов Вакев

  Тел: 62634
  Електронна поща: [email protected]