Основно училище "Антон Страшимиров"

Тип: Основно (І-VІІ клас), Основно (І-VІІ клас)
кв. "Младост"
Варна, Варна, Варна
Директор: Янка Петрова Котларова
Лице за контакт: Светлана Стоянова Стаменова

Екскурзия и туризъм

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Индивидуални спортове
Дата на публикуване: 4.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Плуване

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Български език и литература

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Английски език, италиански език, руски

Тематична област: Наука, техника и технологии, Тематична подобласт: Езиков свят
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

шах

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Индивидуални спортове
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Народни танци

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
123456

Аз и изобразителното изкуство

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Изящни изкуства
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 25.9.2017 г. до 15.9.2018 г.
Подробна информация

Аз рисувам и моделирам

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Изящни изкуства
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 25.9.2017 г. до 15.9.2018 г.
Подробна информация

Обичам да спортувам

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 25.9.2017 г. до 15.9.2018 г.
Подробна информация

Футболът- желаният спорт

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 25.9.2017 г. до 15.9.2018 г.
Подробна информация

Спортни надежди

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 25.9.2017 г. до 15.9.2018 г.
Подробна информация

Информационните технологии -моето хоби

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, Тематична подобласт: Програмиране и роботика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 25.9.2017 г. до 15.9.2018 г.
Подробна информация
12

"Цветове и форми"

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 31.5.2016 г.
Подробна информация

"Аз спортувам"

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

"Миналото на гр.Варна и родния край"

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

"Четем,пишем и смятаме"

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

"Спорт за всеки"

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

"Млади орфеони"

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 4.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
12345

Аз и изобразителното изкуство

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 30.3.2018 г.
Подробна информация

Аз рисувам и моделирам

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 30.3.2018 г.
Подробна информация

Обичам да спортувам

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 30.3.2018 г.
Подробна информация

Футболът - желаният спорт

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 30.3.2018 г.
Подробна информация

Спортни надежди

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 30.3.2018 г.
Подробна информация

Информационните технологии - моето хоби

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 30.3.2018 г.
Подробна информация
12
Николай Димитров Докторов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889358053
Веселина Антонова Желева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 503-285
Димитрина Георгиева Въчкова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0882343889
Виолетка Жейнова Велкова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0899890455
Нина Стоева Дончева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0895637070
Радина Маринова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0892474770
Веселина Райкова Първанова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898369952
Петя Георгиева Димова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887388800
Ивалин Людмилов Симеонов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898666320
Стефка Александрова Тодорова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898694515
Ваня Милкова Влашка-Тонева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898742708
Светлана Руменова Тодорова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888138846
Ангелина Янкова Митова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0879646200
Таня Николаева Ганева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878734740
Николета Василева Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ"Андтон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898707998
Боряна Георгиева Колева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ"Андтон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0884996172
Теодора Иванова Янева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ"Андтон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888752276
Веселина Антонова Желева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ"Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 503-285
Тото Ташков Танов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ"Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 08991718111
Дилян Тодоров Иванов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ"Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878742526
Янка Николаева Стоянова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0889/113011
Eлена Господинова Иванова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0892/234396
Щилияна Ангелова Гигова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0885/013471
Иванка Димитрова Колева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0896/753490
Димитър Димов Коларов
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Антон Страшимиров"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0896/032298
Янита Миткова Александрова-Петкова
Образование: Висше, Месторабота: "Крисия" АД
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0884/033125
Ивелина Петрова Горанова
Образование: Средно, Месторабота: безработна
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898/550283
Мадлен Врамшабух Славова
Образование: Висше, Месторабота: Адвокатска колегия - Варна
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887/523741
Венета Миланова Станева
Образование: Средно, Месторабота: "Балев корпорейшън" ООД
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0898/540-756

 • Директор

  Янка Петрова Котларова

  Тел: 800601
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Светлана Стоянова Стаменова

  Тел: 744392
  Електронна поща: [email protected]