Основно училище "Любен Каравелов"

Тип: Основно (І-VІІ клас), Основно (І-VІІ клас)
с.Осиковица, община Правец
София (област), Правец, Осиковица
Директор: Добрина Величкова Христова
Лице за контакт: Добрина Величкова Христова

Подготовка по Математика

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 8.11.2016 г. до 8.6.2017 г.
Подробна информация

Математика за 7 клас-подготовка за Национално външно оценяване

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Търси се от 8.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Театрална формация "Шарен свят"

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 9.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Клуб за приложни изкуства"Сръчковци"

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 7.11.2016 г. до 29.6.2017 г.
Подробна информация

Български език и литература - народното творчество и езиково културното богатство на родния край.

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 14.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Подготовка по математика

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Търси се от 7.11.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Театрална формация "Шарен свят"

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Търси се от 8.11.2017 г. до 22.6.2018 г.
Подробна информация

Клуб приложни изкуства "Сръчковци"

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Търси се от 6.11.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

Математика 1 клас

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Търси се от 7.11.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Математика за 7 клас-Подготовка за НВО

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Търси се от 6.11.2017 г. до 25.6.2018 г.
Подробна информация

Театрална формация"Шарен свят"

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 9.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Клуб за приложни изкуства"Сръчковци"

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 7.11.2016 г. до 29.6.2017 г.
Подробна информация

Български език и литература - народно творчество и езиково културно богатство на родния край.

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 14.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Математика за 7 клас-подготовка за Национално външно оценяване

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 8.11.2016 г. до 15.6.2017 г.
Подробна информация

Подготовка по Математика

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 8.11.2016 г. до 8.6.2017 г.
Подробна информация

Театрална формация"Шарен свят"

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Предлага се от 8.11.2017 г. до 22.6.2018 г.
Подробна информация

Клуб за приложни изкуства "Сръчковци"

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

Математика 1 клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Предлага се от 7.11.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Подготовка по математика 1 клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Предлага се от 10.10.2017 г. до 15.5.2018 г.
Подробна информация

Математика за 7 клас-Подготовка за НВО

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 25.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 25.6.2018 г.
Подробна информация

Подготовка по математика

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 22.9.2017 г., Предлага се от 7.11.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация
Корнелия Стефанова Чакърова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Любен Каравелов" с. Осиковица
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0893615084
Стефка Гаврилова Матеева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Любен Каравелов" с. Осиковица
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0876191388
Диана Гатева Недкова
Образование: Полувисше, Месторабота: ОУ "Любен Каравелов" с. Осиковица
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887261440
Тошка Цайкова Пешева
Образование: Висше, Месторабота: ОУ "Любен Каравелов" с. Осиковица
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0888387334
Петко Тончев Петков
Образование: Полувисше, Месторабота: ОУ"Любен Каравелов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0988788226
Валя Стоянова Димитрова
Образование: Основно, Месторабота: ДГ "Слънце" с. Осиковица
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0886 916182
Илонка Василева Недялкова
Образование: Висше, Месторабота: ОУ,,Любен Каравелов"
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0887147005
Марийка Гоцова Цолова
Образование: Средно, Месторабота: Читалище,,Напредък 1895"-с.Осиковица
Електронна поща: [email protected], Телефон: 0878739943

 • Директор

  Добрина Величкова Христова

  Тел: 218
  Електронна поща: [email protected]

  Лице за контакт

  Добрина Величкова Христова

  Тел: 0893615084
  Електронна поща: [email protected]