119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов"

Тип: Средно (І-XII клас), Средно (І-XII клас)
кв. Изток, ул. Латинка №11
София (град), Столична, София
Директор: Диян Величков Стаматов
Лице за контакт: Ирина Красимирова Филипова

Традиции във вълшебния бит и фолклор на българите

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 28.4.2017 г.
Подробна информация

Ние сме малкки творци

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.6.2017 г. до 26.6.2017 г.
Подробна информация

Традиции и фолклор на българския народ

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 28.4.2017 г.
Подробна информация

Децата творят

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.6.2017 г. до 26.6.2017 г.
Подробна информация

Българският език – богат и изразителен

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 19.11.2016 г. до 19.4.2017 г.
Подробна информация

България – опознай и обикни

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Институционални знания и култура
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 25.3.2017 г.
Подробна информация
1234567
Липсва публикувана информация.

Традициите във вълшебния бит и фолклор на българите

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 28.4.2017 г.
Подробна информация

Ние сме малки творци

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.6.2017 г. до 26.6.2017 г.
Подробна информация

Традиции и фолклор на българския народ

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 28.4.2017 г.
Подробна информация

Децата творят

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Предлага се от 1.6.2017 г. до 26.6.2017 г.
Подробна информация

Бълагрският език - богат и изразителен

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Предлага се от 19.11.2016 г. до 19.4.2017 г.
Подробна информация

България - опознай и обикни

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 25.3.2017 г.
Подробна информация
1234567
Липсва публикувана информация.
Красимира Рачева Божкова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: krasi_bozhkova@abv.bg, Телефон: 70 59 42
Диана Георгиева Кръстева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: dkrysteva@119sou.com, Телефон: 0887869037
Димитринка Стаменкова Трантеева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: dima_vl@abv.bg, Телефон: 956 12 87
Таня Атанасова Павлова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: tpavlova@119sou.com, Телефон: 47 77 41
Станислава Станкова Величкова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: stanislava.velichkova@abv.bg, Телефон: 0899796373
Теодора Георгиева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: tivanova@119sou.com, Телефон: 25 33 21
Андрей Димитров Андреев
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: aandreev@119sou.com, Телефон: 0897011974
Анастасия Йорданова Топчийска
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: atopchiyska@119sou.com, Телефон: 0896077384
Живко Цонков Жечев
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: zhzhechev@119sou.com, Телефон: 0897011486
Светла Иванова Попхристова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: spophristova@119sou.com, Телефон: 74 41 25
Звезделина Колева Владкова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: zvladkova@119sou.com, Телефон: 62 66 05
Марияна Василева Недялкова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: mnedyalkova@119sou.com, Телефон: 0897011903
Силвия Кирилова Зубева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: szubeva@119sou.com, Телефон: 0898943570
Емилия Иванова Паламаркова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: epalamarkova@119sou.com, Телефон: 74 64 28
Миглена Димитрова Манчева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: mmancheva@119sou.com, Телефон: 558457
Нели Миткова Лесичкова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: nlesichkova@119sou.com, Телефон: 0897919940
Наталина Славчева Шулева-Канджурова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: nshuleva@119sou.com, Телефон: 0895990647
Симеон Иванов Ангелов
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: sangelov@119sou.com, Телефон: 0886702372
Марина Пешева Бозаджиева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: mbozadhieva@119sou.com, Телефон: 74 58 73
Милка Петрова Радева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: mradeva@119sou.com, Телефон: 0897011943
Светлана Маркова Караджова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: skaradzhova@119sou.com, Телефон: 0897011982
Галина Петрова Василева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: gvasileva@119sou.com, Телефон: 8226960
Мария Марчева Ангелова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: mmareva@119sou.com, Телефон: 0887146559
Биляна Боянова Крумова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: bkrumova@119sou.com, Телефон: 0897011988
Анна Ангелова Найчева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: anaycheva@119sou.com, Телефон: 0886375464
Диана Атанасова Николова-Иванова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: dnikolova@119sou.com, Телефон: 65 80 86
Данаил Людмилов Тренев
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: dtrenev@119sou.com, Телефон: 08993655289
Катерина Недкова Иванова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: kivanova@119sou.com, Телефон: 0896390680
Ирина Красимирова Филипова
Образование: Висше, Месторабота: 119. СУ "Акад.М.Арнаудов"
Електронна поща: ifilipova@119sou.com, Телефон: 0897011936
Теодора Георгиева Райковска
Образование: Висше, Месторабота: 119. СУ "Акад.М.Арнаудов"
Електронна поща: traikovska@119sou.com, Телефон: 0897011969
Габриела Любомирова Давидкова
Образование: Висше, Месторабота: 119. СУ "Акад.М.Арнаудов"
Електронна поща: gdavidkova@119sou.com, Телефон: 0897011739
Николина Боянова Георгиева-Младенова
Образование: Висше, Месторабота: 119. СУ "Акад.М.Арнаудов"
Електронна поща: ngeorgieva@119sou.com, Телефон: 0897011944
Весела Стефанова Политова
Образование: Висше, Месторабота: СО - район "Изгрев"
Електронна поща: vesela_politova@abv.bg, Телефон: 0889566067
Полина Стефанова Арнаудова
Образование: Висше, Месторабота: Метис Филм ЕООД
Електронна поща: polarn11@abv.bg, Телефон: 0887485196
Албена Георгиева Рускова
Образование: Висше, Месторабота: Ай ГЕС ООД
Електронна поща: ryskova@mail.bg, Телефон: 0887118196

 • Директор

  Диян Величков Стаматов

  Тел: 8720005
  Електронна поща: info@119sou.com

  Лице за контакт

  Ирина Красимирова Филипова

  Тел: 870 10 08
  Електронна поща: ifilipova@119sou.com