119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов"

Тип: Средно (І-XII клас), Средно (І-XII клас)
кв. Изток, ул. Латинка №11
София (град), Столична, София
Директор: Диян Величков Стаматов
Лице за контакт: Ирина Красимирова Филипова

Традиции във вълшебния бит и фолклор на българите

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 28.4.2017 г.
Подробна информация

Ние сме малкки творци

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.6.2017 г. до 26.6.2017 г.
Подробна информация

Традиции и фолклор на българския народ

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 28.4.2017 г.
Подробна информация

Децата творят

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.6.2017 г. до 26.6.2017 г.
Подробна информация

Българският език – богат и изразителен

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 19.11.2016 г. до 19.4.2017 г.
Подробна информация

България – опознай и обикни

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Институционални знания и култура
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 25.3.2017 г.
Подробна информация
1234567

Кикбокс - стил пойнтфайтинг

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 4.10.2017 г., Търси се от 6.11.2017 г. до 13.5.2018 г.
Подробна информация

Нещо повече от пари

Тематична област: Предприемачество, Тематична подобласт: Предприемачество и обществена среда
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Търси се от 9.11.2017 г. до 9.2.2018 г.
Подробна информация

Здрав дух в здраво тяло

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Търси се от 9.11.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Опознай България

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Институционални знания и култура
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Търси се от 6.11.2017 г. до 2.2.2018 г.
Подробна информация

Работилничка

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Приложни изкуства
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Търси се от 9.11.2017 г. до 24.2.2018 г.
Подробна информация

Искам да знам и мога

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 19.10.2017 г., Търси се от 6.11.2017 г. до 22.5.2018 г.
Подробна информация
1234567

Традиции и фолклор на българския народ

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 7.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 28.4.2017 г.
Подробна информация

Обичам и пазя природата

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Предлага се от 1.6.2017 г. до 21.6.2017 г.
Подробна информация

Искам да знам повече в края на 4 клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 1.6.2017 г. до 20.6.2017 г.
Подробна информация

Обичам те, мой роден край!

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 19.11.2016 г. до 13.4.2017 г.
Подробна информация

Опознавам света около нас

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Рисувам света около нас

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 4.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
1234567

Рок академия

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 18.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 29.6.2018 г.
Подробна информация

Български народни танци за любители

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 20.9.2017 г., Предлага се от 6.11.2017 г. до 14.4.2018 г.
Подробна информация

Подготовка за ДЗИ по математика

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 20.9.2017 г., Предлага се от 10.11.2017 г. до 5.5.2018 г.
Подробна информация

Вълшебна работилничка

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 20.9.2017 г., Предлага се от 8.11.2017 г. до 1.3.2018 г.
Подробна информация

Клуб "Приказен свят"

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 20.9.2017 г., Предлага се от 5.3.2018 г. до 16.5.2018 г.
Подробна информация

Към изкуството с любов

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 20.9.2017 г., Предлага се от 4.11.2017 г. до 24.3.2018 г.
Подробна информация
1234567
Красимира Рачева Божкова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: krasi_bozhkova@abv.bg, Телефон: 70 59 42
Диана Георгиева Кръстева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: dkrysteva@119sou.com, Телефон: 0887869037
Димитринка Стаменкова Трантеева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: dima_vl@abv.bg, Телефон: 956 12 87
Таня Атанасова Павлова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: tpavlova@119sou.com, Телефон: 47 77 41
Станислава Станкова Величкова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: stanislava.velichkova@abv.bg, Телефон: 0899796373
Теодора Георгиева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: tivanova@119sou.com, Телефон: 25 33 21
Андрей Димитров Андреев
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: aandreev@119sou.com, Телефон: 0897011974
Анастасия Йорданова Топчийска
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: atopchiyska@119sou.com, Телефон: 0896077384
Живко Цонков Жечев
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: zhzhechev@119sou.com, Телефон: 0897011486
Светла Иванова Попхристова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: spophristova@119sou.com, Телефон: 74 41 25
Звезделина Колева Владкова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: zvladkova@119sou.com, Телефон: 62 66 05
Марияна Василева Недялкова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: mnedyalkova@119sou.com, Телефон: 0897011903
Силвия Кирилова Зубева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: szubeva@119sou.com, Телефон: 0898943570
Емилия Иванова Паламаркова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: epalamarkova@119sou.com, Телефон: 74 64 28
Миглена Димитрова Манчева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: mmancheva@119sou.com, Телефон: 558457
Нели Миткова Лесичкова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: nlesichkova@119sou.com, Телефон: 0897919940
Наталина Славчева Шулева-Канджурова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: nshuleva@119sou.com, Телефон: 0895990647
Симеон Иванов Ангелов
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: sangelov@119sou.com, Телефон: 0886702372
Марина Пешева Бозаджиева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: mbozadhieva@119sou.com, Телефон: 74 58 73
Милка Петрова Радева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: mradeva@119sou.com, Телефон: 0897011943
Светлана Маркова Караджова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: skaradzhova@119sou.com, Телефон: 0897011982
Галина Петрова Василева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: gvasileva@119sou.com, Телефон: 8226960
Мария Марчева Ангелова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: mmareva@119sou.com, Телефон: 0887146559
Биляна Боянова Крумова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: bkrumova@119sou.com, Телефон: 0897011988
Анна Ангелова Найчева
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: anaycheva@119sou.com, Телефон: 0886375464
Диана Атанасова Николова-Иванова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: dnikolova@119sou.com, Телефон: 65 80 86
Данаил Людмилов Тренев
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: dtrenev@119sou.com, Телефон: 08993655289
Катерина Недкова Иванова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"
Електронна поща: kivanova@119sou.com, Телефон: 0896390680
Анета Ангелова Бързашка
Образование: Висше, Месторабота: 119. СУ
Електронна поща: abyrzashka@119su.bg, Телефон: 0899543500
Павлинка Дакова Деспотова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СУ
Електронна поща: pdespotova@119su.bg, Телефон: 0888345205
Адриана Андреева Апостолова-Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СУ
Електронна поща: aapostolova@119su.bg, Телефон: 0897011915
Радостина Василева Григорова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СУ
Електронна поща: inagrogorov09@abv.bg, Телефон: 088724131
Цветанка Петрова Русинова-Медарска
Образование: Висше, Месторабота: 119 СУ
Електронна поща: cpr_1307@abv.bg, Телефон: 0894784757
Поля Павлова Павлова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СУ
Електронна поща: polya.pavlova@abv.bg, Телефон: 0876404520
Диана Динчева Камбурова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СУ
Електронна поща: dkamburova@119.su.bg, Телефон: 0878850391
Даниел Сашов Ризов
Образование: Висше, Месторабота: 119 СУ
Електронна поща: daniel_rizov89@abv.bg, Телефон: 0897011325
Даниела Славова Генова
Образование: Висше, Месторабота: 119 СУ
Електронна поща: dgenova@119su.bg, Телефон: 0897515704
Вяра Валентинова Петрова
Образование: Средно, Месторабота: 119 СУ
Електронна поща: vpetrova@119su.bg, Телефон: 0898981516
Виктория Добромирова Миланова
Образование: Висше, Месторабота: 119. СУ "Акад.М.Арнаудов"
Електронна поща: vmilanova@119sou.com, Телефон: 0897011082
Теодора Георгиева Райковска
Образование: Висше, Месторабота: 119. СУ "Акад.М.Арнаудов"
Електронна поща: traikovska@119sou.com, Телефон: 0897011969
Габриела Любомирова Давидкова
Образование: Висше, Месторабота: 119. СУ "Акад.М.Арнаудов"
Електронна поща: gdavidkova@119sou.com, Телефон: 0897011739
Николина Горянова Георгиева-Младенова
Образование: Висше, Месторабота: 119. СУ "Акад.М.Арнаудов"
Електронна поща: ngeorgieva@119sou.com, Телефон: 0897011944
Галина Миткова Маркова
Образование: Висше, Месторабота: СО - район "Изгрев"
Електронна поща: markova_galina@abv.bg, Телефон: 0883329761
Полина Стефанова Арнаудова
Образование: Висше, Месторабота: Метис Филм ЕООД
Електронна поща: polarn11@abv.bg, Телефон: 0887485196
Албена Георгиева Рускова
Образование: Висше, Месторабота: Ай ГЕС ООД
Електронна поща: ryskova@mail.bg, Телефон: 0887118196

 • Директор

  Диян Величков Стаматов

  Тел: 8720005
  Електронна поща: info@119sou.com

  Лице за контакт

  Ирина Красимирова Филипова

  Тел: 870 10 08
  Електронна поща: ifilipova@119sou.com