Средно училище "Христо Ботев"

Тип: Средно (І-XII клас), Средно (І-XII клас)
ул. "Страцин" 1
Разград, Кубрат, Кубрат
Директор: Татяна Георгиева Дочева-Русева
Лице за контакт: Цветомира - Маринова

Преодоляване на обучителни затруднения по български език - 12.клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 9.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 19.4.2017 г.
Подробна информация

Секция Хандбал

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 8.11.2016 г. до 15.5.2017 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по Химия и опазване на околната среда VIII клас

Тематична област: Природни науки, Тематична подобласт: Химия и опазване на околната среда
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 8.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика VII клас

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 3.11.2016 г. до 12.5.2017 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика 8-9 клас.

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 8.11.2016 г. до 8.6.2017 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература/3 клас/

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
12345
Липсва публикувана информация.

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по Химия и опазване на околната среда VIII клас

Тематична област: Природни науки
Дата на публикуване: 5.10.2016 г., Предлага се от 8.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика VII клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 3.11.2016 г. до 12.5.2017 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика 8-9 клас.

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 8.11.2016 г. до 8.6.2017 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература/3 клас/

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Клуб „ Английски език“

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 2.11.2016 г. до 28.6.2017 г.
Подробна информация

Клуб по танци

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 4.11.2016 г. до 30.7.2017 г.
Подробна информация
123456
Липсва публикувана информация.
Елка Димитрова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: sou_dimitrova@abv.bg, Телефон: 7-38-40
Нуршен Халилова Мутиш
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: nur_66@abv.bg, Телефон: 0899386838
Анка Василева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: anizamen_1@abv.bg, Телефон: 0888018264
Любка Петрова Мишева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев"
Електронна поща: l.misheva@abv.bg, Телефон: 0898460070
Пламена Енева Овчарова-Вутова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: plami_v@abv.bg, Телефон: 0878971721
Татяна Русева Попова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: t.popova_1971@abv.bg, Телефон: 0886519895
Дилянка Маринова Дочева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: dilita@abv.bg, Телефон: 0894631118
Марийка Христова Илиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: mari_hr@abv.bg, Телефон: 0877927202
Маргаритка Илиева Енчева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: en4eva55@abv.bg, Телефон: 0886610587
Виждан Шази Хюсеин
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: vijin@abv.bg, Телефон: 0899070778
Димо Павлов Митев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: dpm63@abv.bg, Телефон: 0892256430
Росица Цонева Христова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: coneva62@abv.bg, Телефон: 0895429292
Росица Петрова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: roskape@abv.bg, Телефон: 0894631168
Анка Василева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: anizamen_1@abv.bg, Телефон: 0888018264
Марина Стоянова Йорданова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: yordanova.m@abv.bg, Телефон: 0897092826
Леман Хамдиева Байрактарова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: lemanhe@abv.bg, Телефон: 0887955511
Петя Симеонова Трофилева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: trofip@abv.bg, Телефон: 0879328614
Валентина Петрова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: vallpet@abv.bg, Телефон: 0898976166
Илиян Йорданов Илиев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: ilian_shopa@abv.bg, Телефон: 0899003447
Здравко Димитров Вутов
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат/ОНЧ "Св.св. кирил и Методий"
Електронна поща: chitalishte.kubrat@abv.bg, Телефон: 0898954090
Цветомира Маринова Стефанова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: cvetomira77@abv.bg, Телефон: 0885223601
Поликсена Маринова Енчева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: p.encheva@mail.com, Телефон: 0895008639
Анастасия Георгиева Михайлова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: anastasia_nori@mail.bg, Телефон: 0885910756
Петя Димитрова Иванова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: petya.dimitrova.rio@gmail.com, Телефон: 0878774139
Нина Благовестова Цоенва
Образование: Висше, Месторабота: Община Кубрат
Електронна поща: nina_b_v@abv.bg, Телефон: 0877459087
Чавдар Маринов Черников
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: chocho_f13@abv.bg, Телефон: 0886064790
Павлин Тодоров Петров
Образование: Висше, Месторабота: СНЦ Агробизнес център Кубрат
Електронна поща: pavlin.petrof@gmail.com, Телефон: 0899915039
Силвия Мирчева Христова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: silviahristova2@gmail.com, Телефон: 0878486765
Елица Тошева Митева
Образование: Висше, Месторабота: РЗИ - Разград
Електронна поща: e_miteva@abv.bg, Телефон: 0878410252

 • Директор

  Татяна Георгиева Дочева-Русева

  Тел: 7-24-46
  Електронна поща: sou_kubrat@abv.bg

  Лице за контакт

  Цветомира - Маринова

  Тел: 7-20-23
  Електронна поща: sou_kubrat@abv.bg