Средно училище "Христо Ботев"

Тип: Средно (І-XII клас), Средно (І-XII клас)
ул. "Страцин" 1
Разград, Кубрат, Кубрат
Директор: Росица Цонева Христова
Лице за контакт: Росица - Христова

Преодоляване на обучителни затруднения по български език - 12.клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 9.10.2016 г., Търси се от 2.11.2016 г. до 19.4.2017 г.
Подробна информация

Секция Хандбал

Тематична област: Спорт , Тематична подобласт: Колективни спортове
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 8.11.2016 г. до 15.5.2017 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по Химия и опазване на околната среда VIII клас

Тематична област: Природни науки, Тематична подобласт: Химия и опазване на околната среда
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 8.11.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика VII клас

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 3.11.2016 г. до 12.5.2017 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика 8-9 клас.

Тематична област: Математика, Тематична подобласт: Математика
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 8.11.2016 г. до 8.6.2017 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература/3 клас/

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 10.10.2016 г., Търси се от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация
12345

Четем и пишем в първи клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Търси се от 23.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Млади предприемачи

Тематична област: Предприемачество, Тематична подобласт: Предприемачество и обществена среда
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Търси се от 23.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителните затруднения по български език - 2 клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Търси се от 23.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Четем, пишем, успяваме - 3 клас

Тематична област: Български език и литература, Тематична подобласт: Български език и литература
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Търси се от 23.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Куклотерапия

Тематична област: Изкуства и култура, Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Търси се от 23.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Английски- това е лесно!

Тематична област: Гражданско образование, Тематична подобласт: Интеркултурна комуникация
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Търси се от 23.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация
12345

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика VII клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 3.11.2016 г. до 12.5.2017 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика 8-9 клас.

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 8.11.2016 г. до 8.6.2017 г.
Подробна информация

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЛИТЕРАТУРА – 9. И 10. КЛАС

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 3.11.2016 г. до 14.6.2017 г.
Подробна информация

"Да успеем заедно" - дейност по интереси - Английски език VII клас

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 8.11.2016 г. до 31.5.2017 г.
Подробна информация

Минихандбал - 1.- 3. клас момичета

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 15.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Минихандбал- момчета 1. - 3.клас

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 6.10.2016 г., Предлага се от 3.11.2016 г. до 1.6.2017 г.
Подробна информация
123456

Млади предприемачи

Тематична област: Предприемачество
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Предлага се от 23.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителните затруднения по български език - 2 клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Предлага се от 23.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Четем, пишем и успяваме - 3 клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Предлага се от 23.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Куклотерапия

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Предлага се от 23.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Английски - това е лесно!

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Предлага се от 23.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация

Извънкласна дейност за преодоляване на обучителните затруднения по български език - 4 клас

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 26.9.2017 г., Предлага се от 23.10.2017 г. до 31.5.2018 г.
Подробна информация
12345
Елка Димитрова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: sou_dimitrova@abv.bg, Телефон: 7-38-40
Нуршен Халилова Мутиш
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: nur_66@abv.bg, Телефон: 0899386838
Анка Василева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: anizamen_1@abv.bg, Телефон: 0888018264
Любка Петрова Мишева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев"
Електронна поща: l.misheva@abv.bg, Телефон: 0898460070
Пламена Енева Овчарова-Вутова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: plami_v@abv.bg, Телефон: 0878971721
Татяна Русева Попова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: t.popova_1971@abv.bg, Телефон: 0886519895
Дилянка Маринова Дочева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: dilita@abv.bg, Телефон: 0894631118
Марийка Христова Илиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: mari_hr@abv.bg, Телефон: 0877927202
Маргаритка Илиева Енчева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: en4eva55@abv.bg, Телефон: 0886610587
Виждан Шази Хюсеин
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: vijin@abv.bg, Телефон: 0899070778
Димо Павлов Митев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: dpm63@abv.bg, Телефон: 0892256430
Росица Цонева Христова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: coneva62@abv.bg, Телефон: 0895429292
Росица Петрова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: roskape@abv.bg, Телефон: 0894631168
Анка Василева Иванова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: anizamen_1@abv.bg, Телефон: 0888018264
Марина Стоянова Йорданова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: yordanova.m@abv.bg, Телефон: 0897092826
Леман Хамдиева Байрактарова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: lemanhe@abv.bg, Телефон: 0887955511
Петя Симеонова Трофилева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: trofip@abv.bg, Телефон: 0879328614
Валентина Петрова Димитрова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: vallpet@abv.bg, Телефон: 0898976166
Илиян Йорданов Илиев
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: ilian_shopa@abv.bg, Телефон: 0899003447
Здравко Димитров Вутов
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат/ОНЧ "Св.св. кирил и Методий"
Електронна поща: chitalishte.kubrat@abv.bg, Телефон: 0898954090
Цветомира Маринова Стефанова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: cvetomira77@abv.bg, Телефон: 0885223601
Поликсена Маринова Енчева
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: p.encheva@mail.com, Телефон: 0895008639
Анастасия Георгиева Михайлова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: anastasia_nori@mail.bg, Телефон: 0885910756
Петя Димитрова Иванова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: petya.dimitrova.rio@gmail.com, Телефон: 0878774139
Цветомира Димитрова Стоянова
Образование: Висше, Месторабота: СУ ХРИСТО БОТЕВ
Електронна поща: tsveti_24@abv.bg, Телефон: -0894631096
Добринка Радинова Илиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ ХРИСТО БОТЕВ
Електронна поща: radinova@abv.bg, Телефон: 0885294125
Величка Хараланова Иванова
Образование: Висше, Месторабота: СУ ХРИСТО БОТЕВ
Електронна поща: vili1104@abv.bg, Телефон: 50-67
Нели Добрева Найденова
Образование: Висше, Месторабота: СУ ХРИСТО БОТЕВ
Електронна поща: nelena575@abv.bg, Телефон: 46-37
Биляна Димитрова Атанасова
Образование: Висше, Месторабота: СУ ХРИСТО БОТЕВ
Електронна поща: pilarat@abv.bg, Телефон: -0885755519
Нина Благовестова Цонева
Образование: Висше, Месторабота: СУ ХРИСТО БОТЕВ
Електронна поща: nini_b_v@abv.bg, Телефон: 0898992203
Диана Генчева Илиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ ХРИСТО БОТЕВ
Електронна поща: dida_gi@mail.bg, Телефон: -0898768654
Зоя Борисова Калинова
Образование: Висше, Месторабота: СУ ХРИСТО БОТЕВ
Електронна поща: zoya.kalinova@gmail.com, Телефон: -0895816969
Иванка Колева Алексиева
Образование: Висше, Месторабота: СУ ХРИСТО БОТЕВ
Електронна поща: ivanka.aleksieva@abv.bg, Телефон: -0896882889
Елка Петрова Игнатова
Образование: Висше, Месторабота: СУ ХРИСТО БОТЕВ
Електронна поща: eli_30@abv.bg, Телефон: 23-58
Анелия Иванова Георгиева-Петкова
Образование: Висше, Месторабота: СУ ХРИСТО БОТЕВ
Електронна поща: horse33@abv.bg, Телефон: 0888441518
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДЖИПОВ
Образование: Висше, Месторабота: Община Кубрат
Електронна поща: sbetla@abv.bg, Телефон: 0884303202
СИЙКА ИВАНОВА РУСЕВА
Образование: Висше, Месторабота: Музикална школа
Електронна поща: siyka.ruseva@abv.bg, Телефон: 0888726585
Стефан Калинов Калинов
Образование: Висше, Месторабота: Община Кубрат
Електронна поща: st.kalinov@kubrat.bg, Телефон: 0879918155
Чавдар Маринов Черников
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: chocho_f13@abv.bg, Телефон: 0886064790
Павлин Тодоров Петров
Образование: Висше, Месторабота: СНЦ Агробизнес център Кубрат
Електронна поща: pavlin.petrof@gmail.com, Телефон: 0899915039
Силвия Мирчева Христова
Образование: Висше, Месторабота: СУ "Христо Ботев" - Кубрат
Електронна поща: silviahristova2@gmail.com, Телефон: 0878486765
Елица Тошева Митева
Образование: Висше, Месторабота: РЗИ - Разград
Електронна поща: e_miteva@abv.bg, Телефон: 0878410252

 • Директор

  Росица Цонева Христова

  Тел: 7-24-46
  Електронна поща: sou_kubrat@abv.bg

  Лице за контакт

  Росица - Христова

  Тел: 7-24-46
  Електронна поща: sou_kubrat@abv.bg